Ryhmäviesti (engl. Enhanced Group Call - EGC) palvelu on osa GMDSS -järjestelmää MSI -viestien välitykseen alueilla, joilla NAVTEX ei kuulu.
Näitä viestejä voivat olla esim. merenkulkuvaroitukset, säävaroitukset, sääennusteet ja SAR -viestit. EGC -palvelu käyttää INMARSAT C -järjestelmää näiden viestien lähetykseen. Ryhmäviesti lähetetään joukolle aluksia tai aluksille samalla maantieteellisellä alueella INMARSAT -satelliitin välityksellä.
EGC -viesti vastaanotetaan INMARSAT C-päätelaitteella. Päätelaitteeseen on yhdistetty printteri viestien tulostusta varten. Viestit tallennetaan myös laitteen viestilokiin ja ne voidaan lukea laitteen näytöltä.

EGC -viestit voidaan jakaa kahteen ryhmään:
SafetyNET ja FleetNET selitetään seuraavissa kappaleissa.

egc

SafetyNET ja FleetNET -palveluiden toiminta.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM