• Mikäli viestit printataan, tulee mukana pitää riittävästi tulostuspaperia.
  • Vastaanotin tulisi käynnistää ainakin 4 tuntia ennen lähtöä merelle. Tämä varmistaa sen, että vähintään yksi viesti vastaanotetaan ennen lähtö. Vastaanotin voidaan pitää jatkuvasti päällä mikäli ollaan paljon liikenteessä. Tällä vältytään menettämästä tärkeää laivan matkaan vaikuttavaa tietoa.
  • Laitteistokäsikirja tulisi pitää laitteiston lähellä ja huomioida, että ohjelmointieroja esiintyy valmistajien ja laitemallien välillä.
  • Muovitettu versio NAVAREA -alueista, jolla esitetään vähintään asemat, asemien kuuluvuusalueet, lähetysajat ja asematunnukset, tulisi pitää vastaanottimen vieressä. Tiedot löytyvät ALRS Volume 5:stä tai ITU List of Coast Station -kirjasta ja Special Service Station (List-IV) -kirjasta.
  • Vastanotin tulisi ohjelmoida vastaanottamaan vain sen alueen viestejä, jolla se parhaillaan on, ja sen alueen viestejä, jolle se on menossa. Tällä vältytään printtaamasta turhaa tietoa ja tuhlaamsata paperia.
  • Vastaanotin tulisi asettaa vastaanottamaan vain miehistön haluamia viestityyppejä. Yleisesti on suotavaa vastaanottaa lähes kaikkia viestejä. Kuitenkin että esim. navigointilaiteviestejä laitteista, joita laivalla ei ole, ei kannata vastaanottaa.
  • Käyttäjän tulee olla tarkkana, ettei sekoita asematunnusten ohjelmointia ja viestityyppien ohjelmointia keskenään. Tämä tapahtuu helposti, koska molemmissa käytetään kirjaimia väliltä A-Z.
  • Yksitaajuusvastaanottimissa taajuus 518 kHz tulisi olla aina valittuna ja ainoastaan vaihtaa lyhyesti taajuudelle 490 kHz, kun halutaan vastaanottaa viesti sillä taajuudella.
  • Jos NAVTEX -viesti vastaanotetaan keskeneräisenä/käsittämättömänä, asiaankuuluvalle asemalle tulisi ilmoittaa. Ilmoituksessa tulee antaa vastaanottoaika (UTC) ja aluksen sijainti. Näin järjestelmää kyetään parantamaan.
  • Kaikki olennaiset turvallisuuteen vaikuttavat havainnot matkan aikana tulee ilmoittaa sopivimmalle radioasemalle, jotta muita aluksia voidaan tarvittaessa varoittaa.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM