Kaikkiin vastaanottimiin on ohjelmoitavissa vain valitun aseman viestien vastaanotto. Jokainen tunnus A-Z välillä voidaan asettaa kolmeen eri tilaan:
  • RECEIVE -tila - viestit näytetään (accepted),
  • IGNORE -tila - viestejä ei näytetä (rejected),
  • GPS (AUTO) -tila - RECEIVE tai IGNORE -tila valitaan aluksen paikan mukaan automaatisesti, mutta ulkoinen GPS -tieto vaaditaan tilan toimimiseksi.
NAVTEX Vastaanottimet ottavat tavallisesti oletuksena viestejä vastaan kaikilta rannikkoradioasemilta. Tämä tilannae on esitetty alla olevalla interaktiivisella animaatiolla.

Alus seilaa Portpatrickin aseman NAVTEX -alueella kohti Malin Headin aseman aluetta. Navtex -asematunnukset voidaan valita vastaanottamaan taajuutta 518 kHz tai 590 kHz tarpeen mukaan. Aluksi kaikki viestit hyväksytään (tunnus isolla kirjaimella). Klikkaa aseman nimeä estääksesi/hyväksyäksesi aseman viestien vastaanoton tarpeen mukaan. Mustasa kentässä on esitetty vastaanotettujen viestien tiedot.

Koska alus yllä seilaa Portpatrickin alueelta Malin Headin alueelle, Sen on järkevää vastaanottaa viestejä tunnuksilla O ja Q taajuudella 518 kHz sekä tunnuksella C taajuudella 490 kHz. Viestit muilta asemilta voidaan estää, koska ne eivät liity kyseiseen matkaan.

Harjoittele NAVTEX simulaattorilla

NAVTEX Mode; Filter View; 518 -asemasivu tai NAVTEX Mode; Filter View; 490 -asemasivu.
NAVTEX -vastaanottimessa on 5 eri suodatusasetusta, eli välillä 1-5. Aktiivisen valinnan voi vaihtaa PRESET -näppäimellä. Valittua suodatusasetusta käytetään viestejä seuraavaksi katsottaessa.

Asetusta muutetaan Oikea/Vasen -näppäimillä.

Kunkin asematunnuksen suodatusasetus voidaan asettaa johonkin seuraavista:
  • On - aseman viestit näytetään aina,
  • Off - aseman viestejä ei näytetä,
  • Auto - aseman viestit näytetään vain, kun se on lähin asema tai kun ollaan sen kuuluvuusalueella, riippuen AUTO STATION -suodattimen asetuksesta.
Auto Station -suodatusasetus voi olla:
  • Nearest - näyetään lähimmän aseman viestit tai
  • In Range - näytetään viestit kaikilta kuuluvuusalueella olevilta asemilta.
Asteriski * ilmestyy kaikkien asematunnusten viereen, joiden viestit näytetään.


Auto Station -asetuksen muuttaminen In Range -tilasta Nearest -tilaan ja Q-tunnuksen asetus On -asentoon, tämän jälkeen Rooman (R) viestejä ei enää näytetä.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM