Vastaanotetut viestit kirjataan ylös viestilokiin, josta niitä voidaan myöhemmin lukea. Radion muisti on rajallinen ja onkin usein rajoitettu viimeisestä 16 viestistä jokuseen kymmeneen. Viimeisin viesti on yleensä ensimmäisenä.

Harjoittele MF/HF -radio simulaattorilla

DSC -lokissa on viimeisen 48 tunnin sanomat jaoteltuna kolmeen ryhmään:
  • Vastaanotetut hätäsanomat,
  • Muut vastaanotetut sanomat ja
  • Lähetetyt sanomat.
Paina Menu, valitse DSC LOG ja sen jälkeen yksi yllä mainituista ryhmistä ylös, alas ja ok -painikkeilla. Sen jälkeen voit selata sanomat lävitse.


Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM