Vakavassa ja välittömässä vaarassa ja kiireellisen avun tarpeessa olevan henkilön tai aluksen yhdellä tai useammalla MF/HF DSC -taajuudella lähettämä viesti.

Hätäsanomalla välitetään seuraavat tiedot:
 • Aluksen MMSI-numero
 • Aluksen sijainti (joko integroidusta GPS -vastaanottimesta tai käyttäjän käsin syöttämänä)
 • UTC -aika, jona aluksen paikkatieto viimeksi päivitettiin
 • Hädän laatu (säilyy määrittelemättömänä lähetettäessä määrittelemätön hätäsanoma)
 • Lähetystaajuus
 • Jatkolähetystapa eli puheliikenne vai telex (NBDP/SITOR)
Aluksen sijainti ja viimeksi päivitetyn sijainnin UTC -aika ovat hätäsanoman tärkeimmät tiedot pelastustehtävälle. Joten, jos MF/HF -radio ei ole yhdistetty GPS -vastaanottimeen tai automaattisesti syötetty GPS -tieto ei ole ajantasalla, paikka ja aika tulee syöttää käsin. Suositeltu päivitysten välinen vähimmäisaika ei saisi olla pidempi kuin 4 tuntia.

Hätäsanoma lähetetään tavallisesti kaikille asemille (ALL STATIONS) ja sen vastaanottavat kaikki lähettäjän MF/HF -radion kuuluvuusalueella olevat.

Tavallisesti ainoastaan rannikkoradioasema kuittaa hätäsanoman vastaanotetuksi ja toimii pelastustehtävien koordinoijana, joihin todennäköisesti osallistuu myös pelastettavaa lähellä olevia aluksia.
DSC hätäsanoman kuittaaja toimii siis myös pelastustehtävien koordinoijana. Tästä syystä kuittaaja on lähes aina rannikkoradioasema.

DSC hätäsanoman jälkeen hädässä oleva alus lähettää hätäviestin vielä puheella tai telexillä hätäsanomassa ilmoitetulla taajuudella. Muista aina kirjoittaa ylös hätäviestin sisältö myöhempää tarkastelua varten. Tulet vastaanottamaan hätäsanomia hyvinkin kaukaa, joten muista ensiksi tarkistaa hädässä olevan sijainti määrittääksesi oletko riittävän lähellä avustaaksesi.

MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY
THIS IS (Name of the vessel in distress spoken 3 times)
(Call sign of the vessel in distress), (MMSI of the vessel in distress)
MAYDAY
(Name of the vessel in distress), (Call sign of the vessel in distress), (MMSI of the vessel in distress)
POSITION (Vessel's position) AT (Time of vessel's position in UTC)
(Type of accident)
IMMEDIATE ASSISTANCE REQUIRED
(Number of people onboard - Other information that could help SAR services such as weather conditions, activated EPIRB etc.)
OVER
Malliesimerkki hätäsanomasta

MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY

THIS IS Sailboat Spinaker, Spinaker, Spinaker,
call sign Sierra 5 Lima 1 2, 278054321
MAYDAY
278054321, Spinaker, call sign Sierra 5 Lima 1 2
POSITION 450 36' North 0130 32' East AT 0545 UTC
The mast has broken and the engine is not strong enough to prevent us from grounding on a rocky shore
IMMEDIATE ASSISTANCE REQUIRED
5 persons on board and due to strong winds we can only remain on board for approximately two zero minutes
OVER
Malliesimerkki hätäsanomasta


Hätäviestintä ei saa alkaa MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY, jos hätäsanoma on jo lähetetty. Tällöin hätäviestintä aloitetaan MAYDAY.

Hätäsanomia on kolmea eri tyyppiä.

Määrittelemätön hätäsanoma (Undesignated Distress Alert)

Tämä lähetetään painamalla määrättyä painiketta ja painikeparia, joita normaalisti suojaa muoviläppä, lyhyen aikaa (tavallisesti 5 sekuntia).

Tätä tapaa tulisi käyttää ainoastaan silloin, kun ei ole aikaa hätäsanoman muodostamiseen, koska:
 • Välitettyjä paikka- ja aikatietoja ei ole tarkistettu ja korjattu ajantasaisiksi
 • Sanoma ei sisällä tietoja hädän laadusta (laadun kohdassa lukee "Undesignated")

Harjoittele MF/HF -radio simulaattorilla

 1. Jos tarpeen, käynnistä DSC laitteisto ON/OFF -painikkeesta.
 2. Nosta oranssin painikeen kansi ja paina 3 sekuntia.
 3. Hätäviestiä seuraa ääni.
 4. Hätäviesti lähetetään toistuvasti.
 5. Odota kuittausta ja aloita hätäliikenne. Hätäsanoma toistuu 3½-4½ minuutin välein kuittaukseen asti, jos sitä ei peruuteta CANCEL -painikkeesta tai sammuttamalla radio.


Määritelty hätäsanoma (Designated Distress Alert)

Määritelty hätäsanoma lähetetään ohjelmoimalla viestin sisältö DSC -ohjaimella sisältämään lisätietoja hädän laadusta ja tarvittaessa päivitetyn ajan ja paikan. Määritelty hätäsanoma lähetetään sitten painamalla ohjelmoinnin jälkeen hätäsanomapainiketta tai -painikeparia 5 sekunnin ajan.

Seuraavat ovat kansainvälisesti tunnistettuja hädän laatuja:
 • Fire/Explosion (Tulipalo/Räjähdys)
 • Flooding (Tulviminen)
 • Collision (Törmäys)
 • Grounding (Karilleajo)
 • Listing/Capsizing (Kallistuma)
 • Sinking (Uppoaminen)
 • Disabled & Adrift (Ohjailukyvytön & ajelehtiminen)
 • Abandoning (Aluksen jättö)
 • Man overboard (Mies yli laidan)
 • Undesignated (määrittelemätön - sama kuin määrittelemättömässä hätäsanomassa)

Harjoittele MF/HF -radio simulaattorilla

 1. Jos tarpeen, käynnistä DSC laitteisto ON/OFF -painikkeesta.
 2. Paina MENU
 3. Valitse DSC CALL, SELECT MENU -valikosta ylös ja alas -näyttöpainikkeilla.
 4. Paina OK, kun valittu DSC CALL on valaistu
 5. Valitse DISTRESS, SELECT TYPE OF CALL -valikosta.
 6. Valitse seuraavasta ikkunasta ALERT.
 7. Ikkunasta nimeltä SELECT NATURE OF DISTRESS, valitse sopiva hädän laatu ylös ja alas -painikkeilla.
 8. Ikkunassa POS. AND TIME OF POSITION voit muokata aikaa ja paikkaa CHANGE -näyttöpainikkeella ja numeronäppäimillä. Aseta UNKNOWN, kun sijainti ei ole tiedossa.
 9. Hyväksy asetukset painamalla OK.
 10. Nosta läppä punaisen DISTRESS -painikkeen päältä ja paina sitä 3 sekuntia.
 11. Tämän jälkeen Hätäsanomaa lähetetään.
 12. Hätäsanoman lähetyksen jälkeen näytölle tulee teksti AWAITING DSC ACKNOWLEDGEMENT.
 13. Hätäsanoma lähetys toistetaan 3 ½ - 4 ½ minuutin välein kuittaukseen asti.


Hätäviestin välitys (Mayday Relay - MF)

Hätäviesti välitetään edelleen vain kun tiedossa on, että:
 • Toinen alus/henkilö on hädässä ja ei kykene itse lähettämään hätäsanomaa, esim. havaitaan punaisia valoraketteja yöllä tai
 • Rannikkoradioasema ei ole kuitannut hätäsanomaa, eikä sitä seuraa puheliikenne tai telex ja DSC sanoma ei toistu.
MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY
THIS IS (Name of the vessel spoken 3 times), (Call sign of the vessel), (MMSI of the vessel),
RECEIVED THE FOLLOWING MAYDAY FROM (Name of the vessel in distress), (Call sign of the vessel in distress), (MMSI of the vessel in distress)
MESSAGE BEGINS
(message received from vessel in distress or details of the distress)
MESSAGE ENDS
OVER
Malliesimerkki välitetystä hätäviestistä

MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY

THIS IS Ferryboat Cathrine, Cathrine, Cathrine,
Sierra November Golf Charlie, 261431000
RECEIVED THE FOLLOWING MAYDAY FROM 278054321:
MAYDAY
Spinaker, call sign Sierra 5 Lima 1 2, 278054321,
POSITION 450 36' North 0130 32' East AT 0545 UTC
The mast has broken and the engine is not strong enough to prevent us from grounding on a rocky shore
IMMEDIATE ASSISTANCE REQUIRED
5 persons on board and due to strong winds we can only remain on board for approximately two zero minutes
OVER
Malliesimerkki välitetystä hätäviestistä


Kun DSC -hätäsanoma vastaanotetaan rannikkoradioasemalla, se tulisi rannikkoradioaseman toimesta välittömästi kuitata. Jos DSC -hätäsanomaa ei kuitata, DSC -ohjain toistaa sanoman suunnillen 4 ½ minuutin välein. Lähetys voidaan toistaa myös käsin kumoamalla hätäsanoma ja uudelleenohjelmoimalla DSC -ohjain ennen Distress -painikkeen uudelleen painamista 5 sekunnin ajan. Kun hätäsanoman kuittaus lähetään, hätäsanoman lähetys keskeytyy automaattisesti. Kuittaus sisältää seuraavat tiedot:
 • Kuitanneen rannikkoradioaseman MMSI -numero
 • Hädässä olevan lähettämä täydellinen hätäsanoma.
Puheella seuraavat hätäviestit taajuudella 2182 kHz kuitataan puheella rannikkoradioaseman ja sen hallinnassa olevien alusten toimesta.

Hätäsanoman välittäminen (Distress Relay - HF)

Hätäviesti välitetään edelleen vain kun tiedossa on, että
 • Toinen alus/henkilö on hädässä ja ei kykene itse lähettämään hätäsanomaa, esim. havaitaan punaisia valoraketteja yöllä tai
 • Rannikkoradioasema ei ole kuitannut hätäsanomaa, eikä sitä seuraa puheliikenne tai telex -taajuuksilla.
Huom.: Distress Relay Call täytyy osoittaa rannikkoradioasemalle.

Harjoittele MF/HF -radio simulaattorilla


Hätäsanoman vastaanotto (MF)

DSC -hätäsanoman vastaanoton taajuudella 2187.5 kHz jälkeen tulee kuunnella hätäviesti sanomassa osoitetulla taajuudella. Sen jälkeen tulee odottaa rannikkoradioaseman kuittausta ja seurata keskustelua sanomassa osoitetulla taajuudella. Jos aluksesi voi olla avuksi, kuittaa viesti puheella taajuudella 2182 kHz.

Jos DSC -hätäsanomaa ei seuraa hätäviesti taajuudella 2182 KHz tai toisen aseman kuittaus, kuittaa viesti puheella ja jatka keskustelua taajuudella 2182 KHz ja yritä kaikin tavoin ilmoittaa pelastusviranomaisille.

MAYDAY
(MMSI of the vessel in distress), (Name of the vessel in distress spoken 3 times), (Call sign of the vessel in distress)
THIS IS (MMSI of the vessel), (Name of the vessel spoken 3 times), (Call sign of the vessel)
RECEIVED MAYDAY
Malliesimerkki hätäviestin kuittaamisesta puheella

Harjoittele MF/HF -radio simulaattorilla


Hätäsanoman vastaanotto (HF)

DSC -hätäsanoman vastaanoton jälkeen tulee kuunnella hätäviesti sanomassa osoitetulla taajuudella. Sen jälkeen tulee odottaa rannikkoradioaseman kuittausta ja seurata keskustelua sanomassa osoitetulla taajuudella. Jos aluksesi voi olla avuksi, ota yhteys rannikkoradioasemaan tehokkaimmalla tavalla.

Jos DSC -hätäsanomaa ei seuraa radioaseman kuittaus, välitä hätäsanoma DSC:llä rannikkoradioasemalle.

Harjoittele MF/HF -radio simulaattorilla


Puheliikenteen hallinta

Hätäviestinnän aikana puhetaajuuksille määrätään automaattisesti hiljaisuus. Joten radioliikenteen tulisi olla säädeltyä. Säätely mahdollistetaan kaikkien asemien puheessaan käyttämien proseduurisanojen kautta.

SEELONCE MAYDAY tarkoittaa, että taajuutta saa käyttää ainoastaan hädässä oleva alus ja tilanteesta vastuussa oleva viranomainen (ja hädänalaista avustavat alukset). Termiä käytetään, kun tilanteen ulkopuolinen alus häiritsee hätäviestiliikennettä.

SEELONCE DISTRESS tarkoittaa, että taajuutta saa käyttää ainoastaan hädässä oleva alus ja tilanteesta vastuussa oleva viranomainen (ja hädänalaista avustavat alukset). Termiä käytetään, kun tilanteen ulkopuolinen alus häiritsee hätäviestiliikennettä.

PRUDONCE tarkoittaa, että taajuutta saa käyttää ainoastaan rajoitettuun radiotyöskentelyyn. Termiä käytetään vastuussa olevan viranomaisen toimesta, kun alustavista hätätilanneongelmista on selvitty ja odotetaan hätätilanteen kestävän pidemmän aikaa.

SEELONCE FEENEE tarkoittaa, että hätätilanne on ohi ja voidaan palata normaaliin radiotyöskentelyyn. Useimmiten termiä käyttää rannikkoradioasema.

Kaikkissa radioviestinnän hallintaan käytettävissä viesteissä käytetään samaa kaavaa. Ainoastaan proseduurisanat vaihtuvat tilanteen mukaan.

MAYDAY
ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS
THIS IS (Name of the vessel or the responding authority spoken 3 times)
(Date and time in UTC)
(Name of the vessel in distress), (Call sign of the vessel in distress), (MMSI of the vessel in distress)
(procedure word)
OUT
Malliesimerkki radioviestinnän hallintaan käytettävästä viestistä

MAYDAY

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS
THIS IS RCC KOPER, RCC KOPER, RCC KOPER
21 November at 0615 UTC
Spinaker, call sign Sierra 5 Lima 1 2, 278054321

SEELONCE FEENEE

OUT
Malliesimerkki hätätilanteen ohi olemisesta ilmoittamisesta

Väärän hätäsanoman peruuttaminen

Jos DSC -hätäsanoma lähetetään vahingossa, sanoman toisto täytyy keskeyttää painamalla Cancel tai Stop -painiketta tai sammuttamalla MF/HF DSC -radio (Se tulee kytkeä muutaman sekunnin kuluttua taas päälle). Tämän jälkeen tulee lähettää kaikille asemille osoitettu viesti puheella viestissä osoitetulla taajuudella, jossa peruutetaan hätäsanoma kertomalla, että se lähetettiin vahingossa.

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS

THIS IS (Name of the vessel spoken 3 times), (Call sign of the vessel), (MMSI of the vessel),
POSITION (Vessel's position) AT (Time of vessel's position in UTC)

CANCEL MY DISTRESS ALERT OF (Original date and time of distress alert in UTC)

OVER
Malliesimerkki väärän hätäsanoman peruuttamisesta

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS

THIS IS Spinaker, Spinaker, Spinaker, call sign Sierra 5 Lima 1 2, 278054321
POSITION 450 36' North 0130 32' East AT 0550 UTC

CANCEL MY DISTRESS ALERT OF 21 November at 0545 UTC

OVER
Malliesimerkki väärän hätäsanoman peruuttamisesta
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM