Merialueen A1 ulkopuolella kaikkien ei-solas alusten tulisi jatkuvasti tarkkailla taajuutta 2182 kHz. Tämä toiminto mahdollistaa taajuuden 2182 kHz ja lukemattomien muiden taajuuksien saman aikaisen nopeasyklisen tarkkailun. Vastaanotin jää lähetystä vastaanottavalle taajuudelle. Taajuudelta, jolle vastaanotin jää, voidaan manuaalisesti siirtyä seuraavalle skannaussyklissä tai sulkea skannattavien joukosta pois.

Harjoittele MF/HF -radio simulaattorilla

Aloita skannaus painamalla Sc -painiketta.
Käytä NEXT -näyttöpainiketta vaihtaaksesi skannaustyyppiä
Käytä CHANGE -näyttöpainiketta taajuutta
Käytä CANCEL -näyttöpainiketta peruuttaaksesi skannauksen
Käytä STOP -näyttöpainiketta lopettaaksesi skannauksen

Seuraavat skannaustyypit ovat saatavilla:
Telephony:
Enintään 10 puheliikennekanavan tarkkailu.
Skannaus vauhti on yksi kanava 2 sekuntia kohden.
Multi:
Yhden DSC taajuuden (tavallisesti 2177 kHz) ja enintään 10 puheliikennekanavan tarkkailu.
Skannaus vauhti on yksi kanava 2 sekuntia kohden. DSC taajuutta tarkkaillaan jokaisen puheliikennekanavavaihdon välillä lyhyesti.
Dual:
Yhden DSC taajuuden (tavallisesti 2177 kHz) ja nykyisen puheliikennetaajuuden tarkkailu. DSC taajuutta tarkkaillaan lyhyesti n. 2 sekunnin välein.
DSC:
Enintään 6 DSC -taajuuutta.
Skannaus vauhti on n. 6 DSC taajuutta 2 sekunnin aikana.Skannauksen aloitus ja skannaustyyppien selaus, skannattavan kanavan vaihto multi -tilassa ja skannaamisen lopetus.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM