Rannikkoradioasemat (CRS) ovat rannikolla sijaitsevia merenkulun radioasemia, jotka tarkkailevat hätätaajuuksia, koordinoivat radioliikennettä ja välittävät yhteyksiä laivalta maihin ja maista laivalle. Useimmilla niistä on myös kauko-ohjattuja asemia (lähetin/vastaanotin -yhdistelmiä), jotka mahdollistavat jatkuvan VHF DSC kuuluvuuden rannikkovesille (GMDSS Merialue A1), kuin myös MF DSC kuuluvuuden (GMDSS Merialue A2) ja HF DSC kuuluvuuden (GMDSS Merialueet A3 ja A4).

Rannikkoradioasemilla saattaa olla suuntimislaitteisto aluksen paikallistamiseksi tai todellisen paikkatiedon välittämiseksi VHF radiosignaaliin perustuen.

Jotkin rannikkoradioasemat toimivat myös meripelastuskeskuksina (MRCC) tai meripelastusalikeskuksina (MRSC) ja organisoivat myös kaikkia etsintä- ja pelastustehtäviä.

Jotkin ranniradioasemat toimivat myös NAVTEX -asemina, jolloin ne välittävät MSI (turvallisuusviestejä, jotka koskevat navigointivaroituksia, säävaroituksia ja -ennusteita sekä pika- ja hätäviestejä), -viestejä NAVTEX -järjestelmän kautta.

Alla oleva kartta sisätää kaikki Brittein saarten ja luoteis-Euroopan rannikkoradioasemat. Asemat on merkitty mustin pistein ja niiden viereen on merkitty niiden MMSi -numero. Mustat viivat osoittavat kauko-ohjatut asemat. Jatkuvan VHF DSC kuuluvuuden (GMDSS A1) alueet on merkitty punaisella, kun taas jatkuvan MF DSCn (GMDSS A2) kuuvuusalueet on merkitty vihreällä. HF DSC kuuluvuusalue (GMDSS A3) on merkitty sinisellä.

1
Kaikki rannikkoradioasemakartat ovat liitteinä.

Tiedot rannikkoradioasemista löytyvät ALRS volume 5 kirjasta.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM