NAVTEX obvestila natisne (in/ali jih prikazuje) NAVTEX sprejemnik v natančno določeni obliki.

ZCZC B1B2B3B4

BESEDILO OBVESTILA

NNNN

Oblika NAVTEX obvestila

NAVTEX obvestilo je sestavljeno iz naslednjih elementov:

  • ZCZC označuje začetek besedila.
  • Oznaka B1 je črka abecede (A-Z), ki označuje področje dosega oddajanja sporočil t.i. NAVTEX identifikator obalne postaje.
  • Oznaka B2 je črka abecede (A-Z), ki označuje predmet obvestila, t.i. identifikator predmeta obvestila (obrazloženo v tabeli v nadaljevanju).
  • B3 in B4 sestavljata dvomestno zaporedno številko sporočila, ki se začne z 01 in konča z 99. Ta številka se uporablja zato, da sprejemniki ne natisnejo oz. prikažejo večkrat enega in istega sporočila. Zaporedna številka obvestila 00 je rezervirana za obvestila z najvišjo prioriteto, to so obvestila v stiski, ki se vedno natisnejo oz. prikažejo.
  • BESEDILO OBVESTILA se navadno začne z imenom oddajnika NAVTEX obalne postaje.
  • NNNN označuje konec obvestila.

Pozor: NAVTEX obvestilu je lahko dodan tudi indikator o kvaliteti sprejema, t.i. ERROR RATE. Običajno je dodan eno vrstico pred ZCZC, pred začetkom obvestila, npr. ERROR RATE = 3 %. Če je error rate 0%, se običajno ne izpiše. Error rate 0% pomeni, da ni bilo nobene napake v sprejetem obvestilu, ker je bil signal oddajanja dovolj dober. V drugih primerih je error rate enak številu napačnih znakov (prikazanih oz. natisnjenih kot "*") / skupno število vseh sprejetih znakov * 100.

B2 identifikator predmeta obvestila

Predmet obvestila

A Navigacijska opozorila (Navigational warnings), sprejemnik jih ne more zavrniti
B Meteorološka opozorila (Meteorological warnings), sprejemnik jih ne more zavrniti
C Poročila o stanju ledu (Ice reports)
D Informacije o iskanju in reševanju (Search And Rescue) in opozorila o napadih piratov, sprejemnik jih ne more zavrniti
E Vremenske napovedi (Meteorological forecasts)
F Obvestila pilotom (Pilot service messages)
G AIS (Automatic Identification System)
H LORAN (LOng RAnge Navigation system)
I Se uporablja po potrebi (Available if required)
J Obvestila sistema SATNAV (Satellite Navigation Systems, npr. Global Positioning System (GPS); GLONASS sistem; bodoči GALILEO sistem)
K Druga elektronska Navaid obvestila (obvestila, ki se nanašajo na storitve radijske navigacije)
L Navigacijska opozorila (Navigational warnings) dodatna črka identifikatorja predmeta obvestila poleg črke A, sprejemnik naj bi nastavili tako, da jih ne zavrača
V Za posebne namene
W Za posebne namene
X Za posebne namene
Y Za posebne namene
Z Ni obvestila (No message on hand)

Tabela mednarodnih identifikatorjev predmeta sporočila B2

Nekatere države uporabljajo določene identifikatorje sporočila B2 za druge namene oziroma uporabljajo še dodatne identifikatorje.

Primer NAVTEX obvestila

ZCZC OA20 (ERROR RATE = 1 %)

WZ 1593
SCOTLAND, WEST COAST. SUMMER ISLES. The NORTH CARDINAL LIGHTBUOY AND THE WEST CARDINAL LIGHT*UOY WITH RACON DELTA MARKING DANGEROUS WRECK
58-01.2 NORTH 005-27.1 WEST HAVE BEEN PERMANENTLY WITHDRAWN
CANCEL WZ 1562
(OA07).

NNNN

Primer NAVTEX obvestila

Zgornji primer NAVTEX obvestila prikazuje, da je obvestilo poslala obalna postaja v Portpatricku (OA20), obvestilo je navigacijsko opozorilo (OA20) in ima zaporedno številko 20 (OA20). Obvestilo ima error rate1%, to pomeni, da so v njem napake (v besedi LIGHTBUOY je znak "*" namesto črke B).

Dodatni primeri NAVTEX obvestil

V nadaljevanju sledijo primeri NAVTEX obvestil z različnimi predmeti obvestila (B2 identifikatorji obvestila).

ZCZC FA60
241046 UTC MAY 07
ANTALYA TURK RADIO
NAVTEX NW NR:298/07

EASTERN MEDITERRANEAN YACHT RALLY,
FROM 24 MAY 07 TO 19 JUN 07,
RALLY ROUTES MERSIN, ISKENDERUN,
LATTAKIA, JOUNEH, HAIFA, ASHKELON,
PORT SAID AND HERZLIYA, ALL VESSELS IN
THE REGION REQUESTED TO FOLLOW
THE NOTICE DECLARED BY AUTHORITES
WIDE BERTH ADVISED

NNNN

Primer navigacijskega opozorila (B2 je A)

ZCZC SB76
271900 NAVTEX-HAMBURG (NCC)
WARNING NO. 145 271815UTC JUN

FOR GERMAN BIGHT:
ISSUED AT 27.06.2007 18.15 UTC
NEAR-GALES WEST 6-7 BFT.

NNNN

Primer meteorološkega opozorila (B2 je B)

ZCZC FC45

ARKHANGELSK, 270502 UTC JUN 07
26 JUN 07 1200 UTC INTL ICE PATROL

ESTIMATED LIMIT OF ALL KNOWN ICE:
4649N 5411W TO 4530N 5400W TO
4400N 4900W TO 4545N 4530W TO
4715N 4530W TO 5000N 4715W TO
5530N 5115W TO 5700N 5545W.
CANCEL AT TIME//271200Z JUN 07//

NNNN

Primer poročila o stanju ledu (B2 je C)

ZCZC LD00
020710 UTC JUN 07
LIMNOS RADIO SARWARN 0007/07

SEMI SUNK BOAT WITH
THREE (3) MEN OVERBOARD
IN PSN 39-07,7N 026-39,2E
SHIPS IN VICINITY ARE REQUESTED TO
PROCEED FOR SEARCH OPERATIONS
INFORMING JRCC PIRAEUS

NNNN

Primer SAR informacij (B2 je D)

ZCZC EL50
NITON NAVTEX ST. 171455Z JUN 07
FOST SUBFACTS AND GUNFACTS WARNING
(ALL TIMES UTC).

1. DIVED SUBMARINE OPERATIONS IN
PROGRESS: NIL
2. LIVE GUNNERY FIRINGS IN PROGRESS:
PORTLAND APPROACHES - START POINT
TO SAINT ALBANS HEAD.
BETWEEN 180830 AND 181202 JUN.
FULL DETAILS IN HM COASTGUARD RESCUE
CENTRES VHF AND MF BROADCASTS OR
CONTACT NAVAL OPERATIONS PHONE
(44)(0)1752557550.
CANCEL EL49

NNNN

Primer navigacijskega opozorila-uporaba dodatnega identifikatorja poleg črke A (B2 je L)

ZCZC PZ20

280630 UTC JUN 07
NO MESSAGE ON HAND

NNNN

Primer, ko ni obvestila (B2 je Z)

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM