DSC kontrola ima još neke dodatne funkcije, koje upotrebljavamo preko menija, kad je VHF radio postaja u DSC načinu. Izbor dodatnih funkcij ovisi od modela VHF radio postaje. Tri dodatne funkcije so omogućene na svim VHF radijskim postajama:
 • ručno upisivanje pozicije i vremena
 • upis MMSI broja (MMSI broj i grupni MMSI broj - MMSI broj može upisati samo dobavljač VHF radio postaje)
 • uređivanje imenika MMSI brojeva

Vježba na simulatoru VHF radio postaje

Podešavanje kontrasta ekrana

Kontrast ekrana možemo prilagoditi trenutnom stanju. Na raspolaganju je 16 nivoa kontrasta.
 1. Pritisni meku tipku "Menu"
 2. Pritisni meku tipku "LCD"
 3. ritisni meke tipke up i down za podešavanje kontrasta (od -7 do +8)
 4. Dva puta pritisni meku tipku "C"


Podešavanje kontrasta ekrana

Ručno upisivanje pozicije i vremena

Na ekranu se vidi podatak o zemljopisnoj širini i dužini, kojega VHF radio postaji obično posreduje satelitski navigacijski sustav GPS, sa kojim je postaja povezana, npr. 45036N 013032E at 1615 UTC.

U slučaju, da VHF radio postaja nije povezana sa GPS uređajem ili ako GPS ne djeluje pravilno, moramo poziciju plovila upisati ručno. Na ekranu će biti poruka "No Position Available" sve dok ne upišemo poziciju ručno.

Priporučljivo je, da poziciju upisujemo na barem svaka četiri sata. U slučaju otpremanja poziva pogibelji priporočljivo je, da prije otpreme provjerimo odnosno popravimo poziciju, naravno, ako nam dana situacija to dozvoljava.
   
 1. Pritisni meku tipku "Menu"
 2. Pritisni meku tipku "Posn"
 3. Pritisni meku tipku "Posn"
 4. Pomoću tastature upiši zemljopisnu širinu i dužinu, a pomoću mekih tipki oznake N,S,E i W
 5. Pritisni tipku "E"
 6. Pomoću tastature upiši UTC vrijeme (24-satni format)
 7. Pritisni tipku "E"
 8. Dva puta pritisni meku tipku "C"


Ručni upis pozicije i vremena

Vpis MMSI številke

Svaku VHF radio postaju sa DSC kontrolom možemo identificirati pomoću jednoličnog MMSI broja, kojega plovilu dodjeljuje odgovarajući državni organ. MMSI broj je uprogramiran u VHF radio postaju. U slučaju, da VHF radio postaja pripada i nekoj grupi postaja, u nju možemo uprogramirati i grupni MMSI broj.

Upis MMSI broja - jednoličnog MMSI broja, koji je bio plovilu dodjeljen , upiše u VHF radio postaju dobavljač. Obično je za upis potrebna šifra odnosno pri upisu treba slijediti točno određeni postupak. Zbog toga korisnik ne može mijenjati MMSI broj, ali ga vidi na ekranu.

Upis grupnog MMSI broja - upisujemo ili popravljamo po slijedečem postupku:
 1. Pritisni meku tipku "Menu"
 2. Pritisni meku tipku "More"
 3. Pritisni meku tipku "MMSI"
 4. Pritisni meku tipku right
 5. Upiši grupni MMSI pomoću tastature
 6. Pritisni tipku "E"
 7. Tri puta pritisni meku tipku "C"


Upis grupnog MMSI broja

Uređivanje imenika MMSI brojeva

Imenik MMSI brojeva upotrebljava se za pohranjivanje važnih ili često upotrebljavanih MMSI brojeva. Djeluje slično kao imenik telefonskih brojeva na mobilnim telefonima. Upotrebljavamo ga pri otpremi DSC običnih poziva, kada postaju koju zovemo biramo direktno iz imenika MMSI brojeva.

U imenik MMSI brojeva simulatora VHF radio postaje možemo pohraniti do 16 upisa, a svaki upis sastoji se iz imena postaje i MMSI broja.

Dostup do imenika MMSI brojeva:
 1. Pritisni meku tipku "Menu"
 2. Pritisni meku tipku "More"
 3. Pritisni meku tipku "Dir" (na ekranu će se pojaviti informacije o imeniku MMSI brojeva, gdje se vidi i broj trenutnih upisa)
Upise se može pregledavati, popravljati, dodavati nove ili brisati.

Dodavanje novog upisa:
 1. Pritisni tipku "Add"
 2. Upiši ime pomoću tastature
 3. Pritisni tipku "E"
 4. Upiši MMSI broj pomoću tastature
 5. Pritisni tipku "E"
Pregled upisa:
 1. Pritisni meku tipku "View"
 2. Pritisni meku tipku "Next" ili "Back" za pomicanje između upisa
Popravljanje upisa:
 1. Za vrijeme pregleda izabranog upisa pritisni meku tipku "Edit"
 2. Pritisni jednu od mekih tipki right za ponovni upis imena ili MMSI broja
 3. Pritisni tipku "E"
Brisanje upisa:
 1. Za vrijeme pregleda izabranog upisa pritisni meku tipku "Edit"
 2. Pritisni meku tipku "Del"
 3. Pritisni meku tipku "Yes"


Dodavanje novog upisa, njegovo popravljanje i brisanje

Uključivanje/izključivanje zvučnog signala tipke

Pri pritiskanju na tipke simulatora VHF radio postaje čuje se zvučni signal, kojega po želji po želji možemo i isključiti. Zvučni signal možemo isključiti samo za običajno tipkanje bez držanja tipke. Neke tipke imaju dodatnu funkciju, do koje dolazimo držanjem tipke (npr. za podešavanje korisničkog kanala), pri kojeem zvočni signal (dvojni pisak) nije moguće isključiti.
 1. Pritisni meku tipku "Menu"
 2. Pritisni meku tipku "More"
 3. Pritisni meku tipku "More"
 4. Pritisni meku tipku "Beep"
 5. Za ponovno uključivanje zvučnog signala, ponovno pritisni meku tipku "Beep"
 6. Tri puta pritisni meku tipku "C"


Isključivanje zvučnog signala tipke
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM