Na VHF radio postaji, primljeni se pozivi memoriraju u popisu primljenih poziva, tako, da ih možemo pregledati. Kapacitet memorije VHF radio postaje je ograničen, tako, da se u popis primljenih poziva pohranjuje samo zadnjih 16 ili nešto više primljenih poziva. Na popisu je uobičajeno zadnji poziv na prvom mjestu.

Vježba na simulatoru VHF radio postaje

  1. Pritisnite tipku "Log"
  2. Pritiskanjem na tipku "Back" ili "Next" pregledava se popis primljenih poziva
  3. Ako je među primljenim pozivima i poziv pogibelji, detaljne informacije o takvom pozivu možete pregledati pritiskim na tipke arrow i arrow.
  4. Pritisnite tipku "C"


Pregled popisa primljenih poziva
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM