RT (govorne) radijske funkcije VHF radio postaje opisane su u slijedečim poglavljima.

Vježba na simulatoru VHF radio postaje

Za uporabu RT radijskih funkcija mora VHF radio postaja biti u RT (govornom) načinu (Rad). Pritisnite gornju tipku, da se na ekranu pojavi oznaka DSC.

Display

VHF radio postaja u RT (govornoj) funkciji

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM