Prilikom govorne komunikacije preko VHF radio postaje, uzmite u obzir slijedeće naputke:

 • govorite razgovjetno, da ne bi došlo do zamjene sa sličnim riječima;
 • govorite uobičajenom jačinom, ne vičite, jer time možete izobličiti poruku;
 • govorite naglašenom intonacijom, ne spuštajte glas na kraju poruke;
 • govorite polako ali ipak u povezanim rečenicama.
Sva govorna komunikacija (osim poziv pogibelji, poziv hitnost, sigurnosti i rutinski poziv, koji su opisani u slijedečim poglavljima) emitirana preko VHF radio postaje slijedi ustaljeni postupak:

(identifikacija postaje, koju zovemo)

THIS IS (identifikacija naše postaje)

OVER
(identifikacija postaje, koju zovemo)

OVDJE (identifikacija naše postaje)

PRIJEM
Primjer uspostavljanja radio komunikacije

(identifikacija postaje, koju zovemo)

THIS IS (identifikacija naše postaje)

(poruka)

OVER
(identifikacija postaje, koju zovemo)

OVDJE (identifikacija naše postaje)

(poruka)

PRIJEM
Primjer komunikacije nakon već uspostavljene veze

Postaja koju zovemo, kao i naša postaja mogu se identificirati sa:
 • MMSI brojem,
 • imenom,
 • pozivnim znakom (Call Sign).
Obje postaje mogu biti plovila, obalne postaje ili obalna straža.

(MMSI broj postaje koju zovemo, izgovoren jedan do tri puta) i/ili (ime postaje koju zovemo izgovoreno, jedan do tri puta) i/ili (pozivni znak postaje koju zovemo, izgovoren jedan do tri puta)

THIS IS (MMSI broj naše postaje izgovoren jedan do tri puta) i/ili (ime naše postaje izgovoreno jedan do tri puta) i/ali (pozivni znak naše postaje izgovoren jedan do tri puta)

OVER
MMSI broj postaje koju zovemo, izgovoren jedan do tri puta) i/ili (ime postaje koju zovemo izgovoreno, jedan do tri puta) i/ili (pozivni znak postaje koju zovemo, izgovoren jedan do tri puta)

OVDJE (MMSI broj naše postaje izgovoren jedan do tri puta) i/ili (ime naše postaje izgovoreno jedan do tri puta) i/ali (pozivni znak naše postaje izgovoren jedan do tri puta)

PRIJEM
Primjer uspostavljanja govorne radio komunikacije

(MMSI broj postaje koju zovemo) i/ili (ime postaje koju zovemo) i/ili (pozivni znak postaje koju zovemo)

THIS IS (MMSI broj naše postaje) i/ili (ime naše postaje) i/ili (pozivni znak naše postaje)

(poruka)

OVER
(MMSI broj postaje koju zovemo) i/ili (ime postaje koju zovemo) i/ili (pozivni znak postaje koju zovemo)

OVDJE (MMSI broj naše postaje) i/ili (ime naše postaje) i/ili (pozivni znak naše postaje)

(poruka)

PRIJEM
Primjer komunikacije nakon već uspostavljene Veze

U govornoj radio komunikaciji dozvoljeno je upotrebljavati sva tri načina identifikacije istovremeno, a najčešće upotrebljavamo jedan od njih. (ili MMSI broj ili ime ili pozivni znak)

Identifikaciju izgovaramo:
 • tri puta za poziv pogibelji, poziv hitnost, sigurnosti i rutinski poziv, u slučaju slabijeg prijema/emitiranja poruke i kada plovimo u stranim vodama, kako bi izbjegli eventualne probleme pri razumijevanju,
 • dva puta kada postaja koju zovemo ne očekuje naš poziv,
 • jednom u svim ostalim slučajevima.
Nakon već uspostavljene veze sa postajom koju zovemo identifikaciju izgovaramo samo jednom.

Postupak govorne radio komunikacije na VHF radio postaji:
 • pritisnite PTT dugme i emitirajte govornu poruku kao u gore navedenim primjerima) te zaključite proceduralnom riječju “OVER” (hrvatski "PRIJEM")
 • pustite PTT dugme i slušajte odgovor
 • nakon završene komunikacij zaključite razgovor proceduralnom riječju “OUT” (hrvatski "GOTOVO")


Pritiskom na dugme slušajte primjer pravilne govorne radio komunikacije, koja se odvija između jedrilice Spinaker i Marine Koper. Obratite pažnju na ON/OFF položaj PPT dugmeta tijekom govorne radio komunikacije.

Marina Koper, Marina Koper
This is Spinaker, Spinaker
Over

Spinaker
This is Marina Koper
Go to channel 15
Over

Marina Koper
This is Spinaker
Do you have space for a 14 metre long sail boat
Over

Spinaker
This is Marina Koper
Yes we have
Sail into the marina and go to the extreme right pier number one
Over

Marina Koper
This is Spinaker
We are coming
Out

Primjer pravilne govorne radio komunikacije, koja se odvija između jedrilice Spinaker i Marine Koper. Komunikacija se u početku odvijala na VHF CH 16, a nakon toga, Marina Koper izabrala je VHF CH 15 kao radni kanal, na kojem se komunikacija nastavila.

Nerazumljivi pozivi

Ako postaja primi govornu poruku, za koju nije sigurna, dali je namjenjena njoj, ne smije odgovarati.
Ako postaja primi poruku, koja je namjenejna njoj, ali nije sigurna o identitetu postaje koja zove, mora odgovoriti na slijedeči način:

STATION CALLING Spinaker STATION CALLING Spinaker

THIS IS Spinaker

SAY AGAIN

OVER
POSTAJA KOJA ZOVE Spinaker POSTAJA KOJA ZOVE Spinaker

OVDJE Spinaker

PONOVI

GOTOVO