Proceduralne riječi su standardne riječi ili sintagme koje upotrebljavamo pri govornoj radio komunikaciji a olakšavaju nam komunikaciju, jer upotrebljavamo skraćenice koje su svima poznate.

PROCEDURALNA RIJEČ na engleskom

PROCEDURALNA RIJEČ na hrvatskom

ZNAČENJE

Affirmative

Negative

Da

Ne

Potvrda

Negacija

All after ...

All before ...

sve nakon ...

sve prije ...

Sve što ste poručili/sam poručio nakon...

Sve što ste poručili/sam poručio prije ...

Correct

Correction ...

Wrong

Pravilno

Ispravak ...

Pogrešno
ispravno

Ispravna poruka je...

Vaše zadnje emitiranje bilo je pogrešno

Over


Out

Prijem


Gotovo

Završio sam s emitiranjem, vi ste na redu, očekujem vaš odgovor, počnite s emitiranjem

Završio sam s emitiranjem, ne očekujem nikakav odgovor (ove dvije poruke nikada ne upotrebljavamo zajedno)

Radio check


I read you ...
Kako (me) čujete/primate?

Čujem/primam vas ...

Priopći mi jačinu i čistoću mog signala

Slijedi odgovor na pitanje o jačini i čistoći mog signala
Received Primljeno
Primio sam tvoju zadnju poruku
Say again

Say again all (word) after (before)

I say again ...

Ponovi

Ponovi sve od (riječ) do (riječ)

Ponavljam ...

Ponovi svoju zadnju poruku

Ponovi sve od (riječ) do (riječ)

Ponavljam svoju poruku ili dio poruke

Speak slower / Speak
faster

I spell ...

Govori sporije / Govori brže

Sričem ...

Prilagodi brzinu emitiranja

Slijedi sricanje zadnje riječi ili rečenice

Stand by ...
Sačekaj ...
Slijedi navod vremena u kojem će se prijenos nastaviti
Station calling ... Zove postaja ... identitet postaje, koja nas zove je nepoznat, zato slijedi identifikacija naše postaje
This is ...
Ovdje ...
Slijedi identifikacija postaje, koja zove
Word after ...

Word before ...

Riječ nakon ...

Riječ prije ...

Odnosi se na riječ, koja slijedi ...

Odnosi se na riječ, koja je prije ...


Proceduralne riječi

U gornjoj tablici nisu navedene riječi specifične za poziv pogibelji, hitni poziv i poziv sigurnosti, jer su detaljnije objašnjene u slijedećim poglavljima.


Spinaker: Aurora, THIS IS Spinaker, RADIO CHECK, OVER

Aurora: Spinaker, THIS IS Aurora, I READ YOU 3 BY 5, OVER

Spinaker: Aurora, THIS IS Spinaker, RECEIVED, OUT
Spinaker: Aurora, OVDJE Spinaker, KAKO ME ČUJETE, PRIJEM

Aurora: Spinaker, OVDJE Aurora, ČUJEM VAS 3 OD 5, PRIJEM

Spinaker: Aurora, OVDJE Spinaker, PRIMLJENO, GOTOVO

Primjer govorne radio komunikacije među Spinakerom i Aurorom, gdje se upotrebljava više proceduralnih riječi. Napisane su velikim slovima. Brojevi u proceduralnoj vezi "I READ YOU 3 BY 5" (hrvatski "ČUJEM VAS 3 OD 5") znače: 1-veoma loše, 2-loše, 3-srednje dobro, 4-dobro, 5-odlično.
En son değiştirme: Cumartesi, 25 Nisan 2020, 7:50 ÖS