Kao i svaki vozač za upravljanje vozila, tako i svaki radiooperater mora položiti ispit za rukovanje radio uređajem. Osoba, koja rukuje radio postajom u GMDSS području plovidbe A1, mora imati svjedodžbu o usposobljenosti za rukovanje VHF GMDSS radio postajom.

Sva ostala poglavlja posvečena su teoriji i rukovanju GMDSS komunikacijskim uređajima, koji su obvezni u GMDSS području plovidbe A1. Ti uređaji su:

* VHF radio postaja,
* NAVTEX prijemnik (NAVigational TELex prijemnik),
* EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon - satelitska radio plutača za lociranje pozicije pogibelji),
* SART (Search And Rescue [Radar] Transponder - radar odgovarač za traganje i spašavanje).

Poglavlje Tehnika odnosi se prije svega na način napajanja gore nabrojenih uređaja.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM