Sustav GMDSS dijeli svjetska mora na četiri geografska morska područja, koja nazivaju GMDSS područja plovidbe: A1, A2, A3 in A4. Granice pojedinih područja plovidbe određene su dometom radiokomunikacijskih uređaja, koji po SOLAS konvenciji moraju biti ugrađeni na plovilima.

U donjoj tablici prikazane su infomacije o vrsti komunikacije (radio i satelitske) i pripadajučim radiokomunikacijskim uređajima, koji u pojedinom GMDSS području plovidbe moraju biti ugrađeni na SOLAS plovilima.

GMDSS područje plovidbe

Geografski domet satelitske i radio komunikacije

Radio i satelitska oprema

Automatska i prijenosna radio
oprema

A1

Područje unutar dosega VHF (Very High Frequency - vrlo visoka frekvencija) DSC (Digital Selective Calling - digitalni selektivni poziv) od obalne radio postaje preko VHF RT (Radio Telephony - radiotelefonija)

(20 - 30 NM od obale)

VHF radio postaja – DSC i RT

NAVTEX prijemnik (NAVigational TELex prijemnik) - automatsko primanje MSI poruka (Maritime Safety Information - pomorske obavijesti o sigurnosti plovidbe)

406 MHz EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon - satelitska radio plutača za određivanje pozicije pogibelji)

SART (Search And Rescue [Radar] Transponder - radarski transponder za traganje i spašavanje)

Ručna VHF radio postaja

A2

Izvan područja plovidbe A1

Unutar dosega MF (Medium Frequency - srednja frekvencija) DSC od obalne radio postaje do MF RT

(oko 100 NM od obale)

MF radio postaja – DSC i RT

I

oprema potrebna za područje plovidbe A1

406 MHz EPIRB

SART

Ručna VHF radio postaja

A3

Izvan područja plovidbe A1 & A2

Unutar dosega INMARSAT (International Maritime Satellite Organisation), između 700 N i 700 S

HF (High Frequency - visoka frekvencija) radio postaja – DSC

ILI

INMARSAT – satelitska komunikacija

I

Sistem za prijem MSI u području plovidbe A3 (EGC ili Radio Telex)

I

oprema potrebna za područje plovidbe A1 & A2

406 MHz EPIRB

SART

Ručna VHF radio postaja

A4

Izvan područja plovidbe A1, A2 & A3

Iznad 700 N i ispod 700 S

HF radio postaja – DSC

I

oprema potrebna za područje plovidbe A1 & A2

406 MHz EPIRB

SART

Ručna VHF radio postaja

Radiokomunikacijski uređaji, koji moraju biti ugrađeni na SOLAS plovilima, po GMDSS področju plovidbe

Detaljna definicija SOLAS plovila - ALRS 5. knjiga.

Na karti se vidi, da dio sjevernoafričke obale i zapadni dio Portugala ne pripadaju GMDSS području plovidbe A1. Portugal, Egipat, Libija, Maroko in Tunis, nisu uspostavili VHF MRCC centre. Sve ostale zemlje na prikazanoj karti imaju VHF MRCC centre. Zato njihove obale pripadaju GMDSS področju plovidbe A1.

R4-A-crop

Karta zapadnog Mediteranskog mora - crvenom bojom je označeno GMDSS područje plovidbe A1, zelenom GMDSS područje plovidbe A2 a plavom GMDSS područje plovidbe A3

Do sada spominjana radio oprema, ne navodi mobilni telafon, na kojega se mnogi oslanjaju. Zbog čega mobilne telefone na moru ne bi se smjeli upotrebljavati kao jedino sredstvo za alarmiranje? Ako ih usporedimo sa radio postajom, postoji više razloga:

  • na telefonu nema odgovarajuće funkcije za slanje poruke pogibelji.
  • Služba spašavanje pomoću telefonskog poziva ne može odrediti poziciju plovila u pogibelji. Radio komunikacija je najsigurniji način komuniciranja središnjice za usklađivanje spašavanja obalne radio postaje i plovila u pogibelji. Ujedno se može uključiti i SAR funkcija, koja locira plovilo u pogibelji, pomoću radio signala (u tu svrhu preporuča se upotreba signalnih raketa).
  • Mobilni telefoni imaju ograničeno vrijeme baterijskog napajanja.
  • Plovila u blizini ne mogu čuti poziv, jer komunicirate u zatvorenom sustavu. VHF radio komunikacija je otvoreni sustav, te sva plovila, koja se nalaze u blizini i imaju ugrađen radio uređaj, čuju poziv pogibelji i sudjeluju u akciji spašavanja.
  • Jačina signala mobilnog telefona na moru nije pouzdana.
  • Pokrivenost VHF radio signalom je najčešće mnogo veća.
  • U slučaju povreda, povrijeđeni teško upravlja malim mobilnim telefonom.
  • Mobilni telefoni za djelovanje trebaju sustav mobilne telefonije, koji može biti preopterećen ili u kvaru. VHF radio postaja je u tom pogledu, nezavisna.
  • I u otežanim okolnostima VHF radio postajom je jednostavnije rukovati. Zbog jakog čujnog signala, poruku čuje više ljudi na plovilu.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM