A GMDSS eszközök áramforrásai az akkumulátorok. Ha ezek lemerülnek, a GMDSS berendezések nem fognak az elvárásoknak megfelelően működni, ezért ismeretük, ellenőrzésük és megfelelő kezelésünk nagyon fontos. Vészhelyzet esetén nem lesz lehetőségünk az akkumulátorokkal foglalkozni.

Az akkumulátorok kémiai folyamatok segítségével tárolnak elektromos energiát. Amikor a tárolt elektromosságot használjuk, kémiai reakciók indulnak be az akkumulátorban. Mindaddig, amíg ezek a reakciók megfelelően le tudnak zajlani, az akkumulátor képes a berendezések áramellátására.

Az akkumulátorok jellemzői

Az akkumulátorokat egyedi cellákból állítják össze. Minden akkumulátor, és minden cella, amelyből az akkumulátor áll, rendelkezik egy pozitív (+) és egy negatív (-) pólussal és minden cellának van névleges feszültsége (mértékegysége V, Volt). A cella vagy az akkumulátor névleges feszültsése az átlagos működési feszültsége. A feszültség lehet nagyobb, amikor az akkumulátort töltjük, vagy lényegesen alacsonyabb, amikor már majdnem lemerült. Hogy pontosan mekkora ez a cellánkénti névleges feszültség, az a cella kémiai kialakításától függ, például egy ólmos/savas akkumulátor cella névleges feszültsége 2V.

Az akkumulátorok energiatárolási képességét kapacitásnak nevezzük. A kapacitás jellemzője, hogy mekkora áramot (mértékegysége az A, Amper) tud szolgáltatni mennyi időn keresztül (mértékegysége a h, óra). Emiatt az akkumulátorok kapacitásának mértékegysége az Ah (Amperóra). Például egy 50 Ah-s, teljesen feltöltött akkumulátor 50A áramfelvételi igényű berendezést 1 órán át tud ellátni. Figyelem, az akkumulátor kapacitása nem egy konstans érték, az idő és az áramerősség (kisütőáram) függvényében változik. Rövid idő alatt nagy árammal kisütve sokkal kisebb kapacitást tapasztalunk, mint hosszú idő alatt kis árammal kisütve.

Az indítóakkumulátorok esetén (nagyon nagy indítóáramra van szükség) például egy 100 Ah kapacitású akkumulátornál kb. 20 Ah áll rendelkezésre az "indítózásra", nagy áram esetén ennyivel kisebb a rendelkezésre álló kapacitás.

Nagy teljesítményű rádióadók esetén (GMDSS A1 körzeten kívül) egy 30 Ah kapacitású akkumulátorral a nagy adóteljesítményhez szükséges nagy áramfelvétel miatt az akkumulátor körülbelül 15 perc adásidőt biztosít. Vészüzemi berendezések esetén emiatt a kapacitást mindig a tervezett felhasználást figyelembe véve kell előzetesen és alaposan megfontolva meghatár

Tárolás közben az akkumulátorok elvesztik kapacitásuk egy (jellemzően kis) részét a bennük lezajló kémiai folyamatok jellege miatt (ezek a folyamatok akkor mennek végbe, amikor az akkumulátor arra "vár", hogy áramot adhasson le). Ennek következtében az akkumulátor állandóan veszít töltöttségéből - hogy ez a veszteség időben hogyan jellemzi az akkumulátort, az a felhasznált cellák típusától függ.

Az egyes akkumulátorokat sorosan vagy párhuzamosan kötve, az "új" akkumulátort immár egyetlen egységként kezelve elérhető szinte bármely kívánt jellemzőérték.

Soros kapcsolás

Az akkumulátorokat egymás után kötve a teljes akkumulátor névleges feszültsége megnő, pontosan megegyezik az akkumulátorok névleges feszültségének összegével.

Batteries in series

Akkumulátorok soros kapcsolása

A fenti képen 4 db 1.2 V-os, 1000 mA-es akkumulátort sorba kötöttünk. Az első akkumulátor pozitív pólusát a második akkumulátor negatív pólusához és így tovább. Az eredmény egy olyan 1000 mA-es akkumulátor, amelynek névleges feszültsége 4.8V (1.2 V +1.2 V +1.2 V +1.2 V).

Párhuzamos kapcsolás

Az akkumulátorokat akkor szokták párhuzamosan kapcsolni, ha a leadott áram erősségét meg kell növelni. Az új akkumulátor által leadott áram erőssége megegyezik az egyes akkumulátorok által leadott áramerősségek összegével.

Batteries in parallel

Akkumulátorok párhuzamos kapcsolása

A fenti képen 4 db, 1.2V-os, 1000mA-es akkumulátort párhuzamosan kapcsoltunk össze, azaz az egyes akkumulátorok pozitív pólusaiból lett az új akkumulátor pozitív pólusa és az egyes akkumulátorok negatív pólusából lett az új akkumulátor negatív pólusa. Az eredmény egy 4000 mA-es (1000 mA + 1000 mA + 1000 mA + 1000 mA), 1.2V-os névleges feszültségű akkumulátor.

A párhuzamos kötés esetén nagyon ügyelni kell arra, hogy azonos karakterisztikájú (nagyon hasonló fizikai és elektromos jellemzőkkel bíró) akkumulátorokat kössünk össze. Ellenkező esetben ugyanis a keveredés fizikai károsodást okoz (nem okozhat, hanem okoz), mindig a jó akkumulátor fog elromlani (és nem a rossz fog megjavulni).

Soros és párhuzamos (vegyes) kapcsolás

A soros és párhuzamos kapcsolások kombinálhatóak, így tetszőleges eredmények érhetőek el.

Batteries in series and in parallel

Sorosan és párhuzamosan kapcsolt akkumulátorok


A felső képen 2 db 1.2V-os, 1000 mA-es akkumulátort sorosan kapcsoltunk össze, majd ilyen új akkumulátorból kettőt párhuzamosan kötöttünk. Az eredmény egy 2.4 V-os névleges feszültségű, 2000 mA-es akkumulátor.

Amennyiben lehetséges, a vegyes kapcsolás akkumulátorok esetén kerülendő. Egy hibás akkumulátor képes elrontani a jó akkumulátorokat, ld. a párhuzamos kapcsolásnál írtakat.

Akkumulátorok bekötése az áramkörbe

Az akkumulátorokat polaritásuk szerint helyesen kell bekötni az áramkörbe (összekötni a fogyasztókkal), a pozitív pólust a berendezések (+), a negatív pólust a berendezések (-) pólusához kell kötni. A felcserélt polaritás könnyen károsíthatja az akkumulátorokat és a berendezéseket is. Az egyes berendezéseknek külön áramkörrel védettnek kell lenniük, ha a polaritási hibák ellen meg szeretnénk védeni őket.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM