A következő ellenőrzési lépéseket kell végrehajtani havonta, különös figyelemmel arra, hogy az EPIRB ne legyen bekapcsolva (a kapcsolója OFF vagy SAFE állásban van), mielőtt kivennénk a tartójából (vagy levennénk a hidrosztatikus kapcsolóról):
  1. Szemrevételezéssel ellenőrizni kell, hogy nincsenek-e raja repedések, törések.
  2. A bólya és a rögzítő elemek rendszeres tisztítása javasolt.
  3. A vízkapcsoló tisztaságát ellenőrizni kell.
  4. Az EPIRB-bólya kötelét szépen felszedve kell tartani, rendesen rögzíteni kell a bólyához, és nem szabad a hajó egyetlen részéhez sem hozzákötni.
  5. A beépített áramforrás lejárati dátumát ellenőrizni kell (ügyelve arra, hogy a következő tervezett út végéig kitartson).
  6. Ha automatikus EPIRB-ről van szó, a HRU lejárati dátumát is ellenőrizni kell, csakúgy, mint a tároló fedelének könnyű eltávolíthatóságát.
  7. Indítsd el az EPIRB-bólya beépített teszt-programját. Ez a program ellenőrzi, hogy az áramforrás rendben működik-e, a GPS vevő (ha van benne) és a rádiós jeladót működnek, a villanófény is jó-e. Javasolt a teszteket egész órakor kezdeni, így az első 5 perc alatt végigfutnak. Minden EPIRB-bólyán van TEST feliratú kapcsoló, ill. a leírás részletes utalásokat tartalmaz arra, hogy a teszt végén tapasztalható fény-, esetleg hangjelzések milyen eredményt jeleznek.
A beépített GPS-szel rendelkező EPIRB-bólyák képesek arra, hogy a vevő helyes működését ellenőrizzék, ez a GPS működési teszt (GPS operational test). Mivel ez az ellenőrzési lépés jelentős energiát vesz igénybe az áramforrástól, pontosan meg van határozva, hogy hányszor lehet elindítani. Javasolt ezt a tesztet csak akkor használni, ha elemcsere történt ill. ha magának a GPS vevőnek a működése kérdéses. Általában a TEST gombot hosszabb ideig tartva lehet elindítani ezt a programot (a modelltől is függ), általában 15 percig tart, míg hang- és fényjelzéssel mutatva az eredményeket, a program befejeződik.

Javítás (elemcsere)

Ha a jeladó egy havi tesztje nem sikeres, el kell küldeni vagy a gyártónak, vagy egy szakszerviznek.

Ha az elem lejárt, szakszervizben kell kicseréltetni (egyes eszközök esetén azonban van lehetőség arra is, hogy az elemcserét a felhasználó végezze el).

Ha a készüléket vészhelyzetben használták, ki kell cserélni benne az elemet.

A HRU ellenőrzését és cseréjét a felhasználó is elvégezheti, a csere után az új lejárati dátumot fel kell tüntetni (csere + 2 naptári év).
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM