A Squelch (zajzár) vagy egy forgatható, vagy egy nyomógombos kezelőszerv (fel- és lefelé), amely a rádióvevő érzékenységét állítja, ezáltal a vett jeleket szűri meg.

Emiatt a zajzár állítása meghatározza, a vevő vételi képességét. Nem állítja a hangerőt, de megszabja, hogy milyen erősségű jelet fog a rádió kiadni a hangszóróra.

A zajzárat felfelé állítva csökken a vevő érzékenysége. A zajzárat lefelé állítva a vevő érzékenysége megnő, és sok nagyon gyenge jelet is hallani fogunk, ezek jellemzően légköri- és egyéb elektromágneses zajok, amelyek recsegő/sziszegő hangként hallatszanak. A hangerő beállításának tesztelésére jól használhatóak, ha egy adott külső zajszint (mondjuk járó motorok) mellett a zajok hallhatóak, a hangerő jól van beállítva.

Mindamellett nem lehet sokáíg bírni ezeket a háttérzajokat. A zajzárat felfelé álltva lesz egy olyan pont, amikor hirtelen eltűnnek a zajok: ez a zajzár helyes beállítása. A vevő már nem "túlérzékeny", de a szándékos adásokat biztosan hallani fogjuk. Innen tovább növelve a zajzárat már a várt / keresett jel vételében sem lehetünk biztosak.Forgatható zajzár

Nyomógombos zajzár

Zajzár állítása felfelé

az óramutató járásával megegyező irányba forgatni
a felfelé mutató nyíl gombot megnyomni

Zajzár állítása lefelé

z óramutató járásával ellentétes irányba forgatni a lefelé mutató nyíl gombot megnyomni

A zajzár állítása a különféle kezelőszervekkel

Gyakorolj a VHF rádió-szimulátoron

A rádió bekapcsolása után, ez első teendő a zajzár helyes beállítása.A zajzár helyes beállításának folyamata

Last modified: Friday, 13 November 2020, 3:01 PM