Λεξικó


Λεξικó
Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

IMO

Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός - Ο ΙΜΟ είναι η πηγή σχεδόν 60 νομικών οργάνων που ορίζουν τη νομοθετική εξέλιξη των κρατών μελών τους για να βελτιωθεί η ασφάλεια στη θάλασσα, να διευκολυνθεί το εμπόριο των ναυτικών κρατών και να προστατευτεί το θαλάσσιο περιβάλλον. Γνωστότερη είναι η Διεθνής Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS).

INMARSAT

Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλιακών Δορυφόρων - Ο Inmarsat προσφέρει υπηρεσίες τηλεφωνίας και δεδομένων σε χρήστες παγκοσμίως μέσω ειδικών τερματικών. Ένα τερματικό Inmarsat συνδέεται με το δορυφόρο και επικοινωνεί με τους επίγειους σταθμούς μέσω του δορυφόρου. Προσφέρει αξιόπιστες υπηρεσίες επικοινωνίας σε πολλές κυβερνήσεις, υπηρεσίες βοήθειας, πρακτορεία ειδήσεων και επιχειρήσεις που θέλουν να επικοινωνούν με απομακρυσμένες περιοχές ή όπου δεν υπάρχει αξιόπιστο επίγειο δίκτυο. Εκτός από τις εμπορικές υπηρεσίες του ο Inmarsat προσφέρει υπηρεσίες GMDSS στα πλοία χωρίς χρέωση, σαν δημόσια υπηρεσία.