Λεξικó


Λεξικó
Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4
  ALL

SOLAS

Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα - Αυτή η διεθνής σύμβαση είναι η πιο σημαντική συνθήκη για την προστασία της ασφάλειας των εμπορικών πλοίων. Χωρίζει όλα τα σκάφη σε δύο ομάδες: αυτά που ανήκουν στη SOLAS και όσα δεν ανήκουν σε αυτή. Τα σκάφη της SOLAS πρέπει να συμμορφώνονται στις προδιαγραφές μεταφοράς δορυφορικών συσκευών και ασυρμάτου. Σκάφη της SOLAS είναι όλα τα φορτηγά πλοία 300 GRT και άνω και όλα τα επιβατηγά πλοία με κάποιες εξαιρέσεις. Λεπτομερής ορισμός για τα πλοία της SOLAS μπορεί να βρεθεί στον ALRS Τόμο 5. Τα πλοία που δεν ανήκουν στη SOLAS δε χρειάζεται να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές μεταφοράς δορυφορικών συσκευών και ασυρμάτου, αλλά τις χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο γιατί έτσι αυξάνεται περισσότερη η ασφάλεια στη θάλασσα. Κάποιες χώρες έχουν εισάγει τις προδιαγραφές μεταφοράς ασυρμάτων GMDSS στο εγχώριο δίκαιό του που ισχύει για τα σκάφη που δεν ανήκουν στη SOLAS, αλλά φέρουν τη σημαία τους.

SRC

Δίπλωμα Μικρής Εμβέλειας - Όπως ο καθημερινός οδηγός χρειάζεται δίπλωμα για να οδηγήσει αυτοκίνητο έτσι και οι χειριστές θαλάσσιων ασυρμάτων χρειάζονται άδεια. Ο χειριστής ενός συστήματος ασυρμάτου VHF εντός της Θαλάσσιας Περιοχής GMDSS A1 πρέπει να έχει κάποια ελάχιστη πιστοποίηση. Αυτή είναι το SRC του GMDSS.

Tx

Ραδιοπομπός

UTC

Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα - Είναι ένα πρότυπο ατομικής ώρας μεγάλης ακρίβειας. Οι χρονικές ζώνες σε όλο τον κόσμο εκφράζονται σαν θετικά ή αρνητικά αθροίσματα της UTC. Η τοπική ώρα είναι UTC συν τον αριθμό της ζώνης ώρας της περιοχής (συνήθως +1) για την εξοικονόμηση ηλιακού φωτός.

VHF CH

Κανάλι VHF - Το εύρος θαλάσσιων συχνοτήτων για τη ραδιοεπικοινωνία VHF, που εκτείνεται από τα 156 MHz έως τα 174 MHz, περιλαμβάνει 57 ξεχωριστά VHF CH (κανάλια) που αριθμούνται διαδοχικά από το VHF CH 1 έως το VHF CH 28 και αό το VHF CH 60 έως VHF CH 88.

WWNWS

Παγκόσμια Υπηρεσία Προειδοποιήσεων Πλεύσης - Είναι μια συντονισμένη παγκόσμια υπηρεσία για τη διάδοση προειδοποιήσεων πλεύσης. Στη Θαλάσσια Περιοχή GMDSS A1 και A2 εκπέμπονται μέσω του συστήματος NAVTEX και εκτός αυτών των συγκεκριμένων περιοχών από το σύστημα SafetyNET.

Ασύρματος VHF

Είναι ένα σύστημα εκπομπής και λήψης που επιτρέπει σε όλους τους χειριστές να στείλουν ή να λάβουν πληροφορίες στο εύρος VHF (Πολύ Υψηλή Συχνότητα).

Ασύρματος VHF RT

Είναι ένα σύστημα εκπομπής και λήψης που επιτρέπει σε όλους τους χειριστές να στείλουν ή να λάβουν πληροφορίες στο εύρος VHF (Πολύ Υψηλή Συχνότητα) μόνο φωνητικά.


Page: (Previous)   1  2  3  4
  ALL