Λεξικó


Λεξικó
Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  (Next)
  ALL

HRU

Υδροστατικός Μηχανισμός Ελευθέρωσης - Είναι μια συσκευή που ελευθερώνει αυτόματα τον EPIRB όταν φτάσει σε βάθος 4-5 μέτρων.

IMO

Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός - Ο ΙΜΟ είναι η πηγή σχεδόν 60 νομικών οργάνων που ορίζουν τη νομοθετική εξέλιξη των κρατών μελών τους για να βελτιωθεί η ασφάλεια στη θάλασσα, να διευκολυνθεί το εμπόριο των ναυτικών κρατών και να προστατευτεί το θαλάσσιο περιβάλλον. Γνωστότερη είναι η Διεθνής Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS).

INMARSAT

Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλιακών Δορυφόρων - Ο Inmarsat προσφέρει υπηρεσίες τηλεφωνίας και δεδομένων σε χρήστες παγκοσμίως μέσω ειδικών τερματικών. Ένα τερματικό Inmarsat συνδέεται με το δορυφόρο και επικοινωνεί με τους επίγειους σταθμούς μέσω του δορυφόρου. Προσφέρει αξιόπιστες υπηρεσίες επικοινωνίας σε πολλές κυβερνήσεις, υπηρεσίες βοήθειας, πρακτορεία ειδήσεων και επιχειρήσεις που θέλουν να επικοινωνούν με απομακρυσμένες περιοχές ή όπου δεν υπάρχει αξιόπιστο επίγειο δίκτυο. Εκτός από τις εμπορικές υπηρεσίες του ο Inmarsat προσφέρει υπηρεσίες GMDSS στα πλοία χωρίς χρέωση, σαν δημόσια υπηρεσία.


LT

Τοπική Ώρα - Μια ζώνη ώρα είναι μια περιοχή της γης που έχει υιοθετήσει την ίδια κλασική ώρα που συνήθως αναφέρεται ως τοπική ώρα. Οι γειτονικές ζώνες ώρες έχουν διαφορά μιας ώρας και συμβατικά υπολογίζουν την τοπική ώρα τους από την UTC.

LUT

Τοπικό τερματικό Χρήστη - Οι επίγειοι σταθμοί LEOLUT και GEOLUT λαμβάνουν και επεξεργάζονται σήματα κινδύνου από EPIRB που αναμεταδίδουν πληροφορίες κινδύνου στα 406 MHz οι οποίες αποτελούνται από την ταυτότητα των θυμάτων, τη θέση και την ώρα UTC ως προς το MCC.

MCC

Κέντρα Ελέγχου Επιχειρήσεων - Κύριος σκοπός και λειτουργία τους είναι να αναμεταδίδουν τα Σήματα Κινδύνου των EPIRB στο κατάλληλο MRCC που συντονίζει την ανάπτυξη των μονάδων SAR στην περιοχή SAR όπου βρίσκονται τα θύματα.

MMSI

Ταυτότητα Ναυτιλιακής Κινητής Υπηρεσίας - η MMSI είναι ένας μοναδικός εννιαψήφιος αριθμός και δρα όπως ακριβώς ο τηλςφωνικός αριθμός. Η MMSI επιτρέπει στο χειριστή του ασυρμάτου να πραγματοποιεί αυτόματες κλήσεις μέσω του ασυρμάτου VHF DSC και είναι η ταυτότητα που μεταδίδεται αυτόματα με τις κλήσεις DSC. Αυτοί οι αριθμοί MMSI εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας νηολόγησης του σκάφους και παραπέμπουν σε μια βάση δεδομένων για το σκάφος, τους ιδιοκτήτες του κ.ο.κ.

MRCC

Κέντρο Συντονισμού και Θαλάσσιας Διάσωσης - Όλες οι ενέργειες SAR οργανώνονται από τα MRCC και τα MRSC εντός των συγκεκριμένων θαλάσσιων περιοχών πλεύσης που πλαισιώνουν τις ακτογραμμές τους.

MRSC

Υποκέντρα Συντονισμού Θαλάσσιας Διάσωσης - Όλες οι ενέργειες SAR οργανώνονται από τα MRCC και τα MRSC εντός των συγκεκριμένων θαλάσσιων περιοχών πλεύσης που πλαισιώνουν τις ακτογραμμές τους.

MSI

Πληροφορία Ναυτικής Ασφάλειας - Πληροφορίες πλεύσης και καιρού και άλλες εκπομπές σχετικές με έκτακτες ανάγκες και ασφάλεια προς τα πλοία.


Page: (Previous)   1  2  3  4  (Next)
  ALL