Λεξικó


Λεξικó
Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  (Next)
  ALL

ALRS Volume 5

Ο Κατάλογος Ραδιοσημάτων Αγγλικου Ναυαρχείου Τόμος 5 είναι μια έκδοση του Γραφείου Υδρογραφίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Περιέχει πολλές ενημερωμένες και καλά δομημένες πληροφορίες για το GMDSS:
  • Παγκόσμιες προϋποθέσεις επικοινωνίας για κίνδυνο, έρευνες και διασώσεις,
  • Ο μόνος κατάλογος συμμόρφωσης της SOLAS για το GMDSS στην αγγλική γλώσσα,
  • Εγχρωμα διαγράμματα που απεικονίζουν την εμβέλεια της παγκόσμιας λειτουργικής DSC.
  • Σημαντικές πληροφορίες για τους μαθητές του GMDSS,
  • Ενημερώνεται εύκολα με εβδομαδιαίες ανακοινώσεις του Αγγλικού Ναυαρχείου,
  • Αναθεωρείται μία φορά το χρόνο.

CG

Ακτοφυλακή - Η ακτοφυλακή είναι μια εθνική αρχή υπεύθυνη για διάφορες υπηρεσίες στη θάλασσα. Η αρχή όμως έχει διαφορετικές ευθύνες σε κάθε χώρα. Στις περισσότερες χώρες ασχολείται με τη SAR (π.χ. στην Αγγλία).

COSPAS

Διαστημικό Σύστημα για την Έρευνα Σκαφών που Κινδυνεύουν

CRS

Παράκτιος Ραδιοσταθμός - Είναι θαλάσσιοι ραδιοσταθμοί που βρίσκονται στην ακτή και οι οποίοι παρακολουθούν τις ραδιοσυχνότητες κινδύνου, συντονίζουν την κίνηση στους ασυρμάτους και αναμεταδίδουν μηνύματα από πλοίο σε πλοίο ή από πλοίο στην ξηρά. Κάποιοι CRS ανήκουν στην κατηγορία των MRCC ή των MRSC ή των CRS NAVTEX.

DSC

Ψηφιακή Επιλεκτική Κλήση - Η εκπομπή και λήψη σημάτων DSC είναι μία από τις βασικές λειτουργίες τους ασυρμάτου VHF που επιτυγχάνεται με τον ελεγκτή VHF DSC. Τα σήματα DSC χρησιμοποιούνται για την "επικοινωνία με τον κόσμο" και για τη συνέχιση με φωνητική επικοινωνία.

Duplex

Τα κανάλια duplex συνήθως χρησιμοποιούνται για επικοινωνία ανάμεσα σε σκάφη και CRS και για λειτουργίες λιμανιού και κινήσεις πλοίων. Με τα κανάλια duplex η εκπομή μπορεί να ακουστεί από τον CRS. Ωστόσο όλοι οι σταθμοί πλοίων που ακούνε το ίδιο κανάλι μπορούν να ακούσουν την εκπομπή του CRS.

EPIRB

Θεσιδεικτικός Φάρος Έκτακτης Ανάγκης - Χρησιμοποιείται σαν σύστημα ένδειξης κινδύνου που υποδηλώνει στις αρχές SAR την ταυτότητα και τη θέση ενός ατόμου ή σκάφους που βρίσκεται σε σοβαρό και επικείμενο κίνδυνο και χρειάζεται άμεση βοήθεια.

GMDSS

Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Σύστημα Κινδύνου και Ασφάλειας - Το GMDSS είναι σημαντικό κομμάτι της σύμβασης SOLAS (Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα) του ΙΜΟ (Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός). Είναι μια σειρά διεθνώς συμφωνημένων διαδικασιών ασφαλείας, εξοπλισμών και πρωτοκόλλων επικινωνίας που χρησιμοποιούνται για την αύξηση της ασφάλειας και για τη διευκόλυνση της διάσωσης πλοίων που κινδυνεύουν.

GPS

Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού - Χρησιμοποιώντας μια σειρά τουλάχιστον 24 δορυφόρων μέσης γήινης τροχιάς που εκπέμπουν ακριβή σήματα ραδιοκυμάτων, το σύστημα επιτρέπει σε ένα δέκτη GPS να προσδιορίζει τη θέση, την ταχύτητα, την κατεύθυνση και την ώρα. Οι δέκτες GPS υπάρχουν επίσης και σε πλοία ως μέρος του εξοπλισμού πλεύσης και σε κάποια μοντέλα EPIRB. Συνήθως συνδέονται με τις συσκευές ασύρματης επικοινωνίας DSC, π.χ. τον ασύρματο VHF.

GRT

Ολική Χωρητικότητα - Υποδεικνύει το συνολικό όγκο του σκάφους με κάποιες εξαιρέσεις μη χρηστικών χώρων όπως οι καμπίνες του πληρώματος. 1 GRT ισούται με 2,83 m³.

HRU

Υδροστατικός Μηχανισμός Ελευθέρωσης - Είναι μια συσκευή που ελευθερώνει αυτόματα τον EPIRB όταν φτάσει σε βάθος 4-5 μέτρων.

IMO

Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός - Ο ΙΜΟ είναι η πηγή σχεδόν 60 νομικών οργάνων που ορίζουν τη νομοθετική εξέλιξη των κρατών μελών τους για να βελτιωθεί η ασφάλεια στη θάλασσα, να διευκολυνθεί το εμπόριο των ναυτικών κρατών και να προστατευτεί το θαλάσσιο περιβάλλον. Γνωστότερη είναι η Διεθνής Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS).

INMARSAT

Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλιακών Δορυφόρων - Ο Inmarsat προσφέρει υπηρεσίες τηλεφωνίας και δεδομένων σε χρήστες παγκοσμίως μέσω ειδικών τερματικών. Ένα τερματικό Inmarsat συνδέεται με το δορυφόρο και επικοινωνεί με τους επίγειους σταθμούς μέσω του δορυφόρου. Προσφέρει αξιόπιστες υπηρεσίες επικοινωνίας σε πολλές κυβερνήσεις, υπηρεσίες βοήθειας, πρακτορεία ειδήσεων και επιχειρήσεις που θέλουν να επικοινωνούν με απομακρυσμένες περιοχές ή όπου δεν υπάρχει αξιόπιστο επίγειο δίκτυο. Εκτός από τις εμπορικές υπηρεσίες του ο Inmarsat προσφέρει υπηρεσίες GMDSS στα πλοία χωρίς χρέωση, σαν δημόσια υπηρεσία.


LT

Τοπική Ώρα - Μια ζώνη ώρα είναι μια περιοχή της γης που έχει υιοθετήσει την ίδια κλασική ώρα που συνήθως αναφέρεται ως τοπική ώρα. Οι γειτονικές ζώνες ώρες έχουν διαφορά μιας ώρας και συμβατικά υπολογίζουν την τοπική ώρα τους από την UTC.

LUT

Τοπικό τερματικό Χρήστη - Οι επίγειοι σταθμοί LEOLUT και GEOLUT λαμβάνουν και επεξεργάζονται σήματα κινδύνου από EPIRB που αναμεταδίδουν πληροφορίες κινδύνου στα 406 MHz οι οποίες αποτελούνται από την ταυτότητα των θυμάτων, τη θέση και την ώρα UTC ως προς το MCC.

MCC

Κέντρα Ελέγχου Επιχειρήσεων - Κύριος σκοπός και λειτουργία τους είναι να αναμεταδίδουν τα Σήματα Κινδύνου των EPIRB στο κατάλληλο MRCC που συντονίζει την ανάπτυξη των μονάδων SAR στην περιοχή SAR όπου βρίσκονται τα θύματα.

MMSI

Ταυτότητα Ναυτιλιακής Κινητής Υπηρεσίας - η MMSI είναι ένας μοναδικός εννιαψήφιος αριθμός και δρα όπως ακριβώς ο τηλςφωνικός αριθμός. Η MMSI επιτρέπει στο χειριστή του ασυρμάτου να πραγματοποιεί αυτόματες κλήσεις μέσω του ασυρμάτου VHF DSC και είναι η ταυτότητα που μεταδίδεται αυτόματα με τις κλήσεις DSC. Αυτοί οι αριθμοί MMSI εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας νηολόγησης του σκάφους και παραπέμπουν σε μια βάση δεδομένων για το σκάφος, τους ιδιοκτήτες του κ.ο.κ.

MRCC

Κέντρο Συντονισμού και Θαλάσσιας Διάσωσης - Όλες οι ενέργειες SAR οργανώνονται από τα MRCC και τα MRSC εντός των συγκεκριμένων θαλάσσιων περιοχών πλεύσης που πλαισιώνουν τις ακτογραμμές τους.

MRSC

Υποκέντρα Συντονισμού Θαλάσσιας Διάσωσης - Όλες οι ενέργειες SAR οργανώνονται από τα MRCC και τα MRSC εντός των συγκεκριμένων θαλάσσιων περιοχών πλεύσης που πλαισιώνουν τις ακτογραμμές τους.

MSI

Πληροφορία Ναυτικής Ασφάλειας - Πληροφορίες πλεύσης και καιρού και άλλες εκπομπές σχετικές με έκτακτες ανάγκες και ασφάλεια προς τα πλοία.

NAVAREA

Περιοχή Πλεύσης - Σύμφωνα με την WWNWS οι παγκόσμιοι ωκεανοί χωρίζονται σε 16 γεωγραφικές περιοχές που λέγονται NAVAREA και οι οποίες αναγνωρίζονται με ρωμαϊκούς αριθμούς και αποτελούνται από CRS NAVTEX που αναγνωρίζονται από ένα γράμμα του λατινικού αλφαβήτου από το Α έως το Ζ.

NAVTEX

Τηλεγραφία Στενής Ζώνης με Απευθείας Εκτύπωση - Είναι ένα σύστημα μετάδοσης MSI στη Θαλάσσια Περιοχή Α1 και Α2.

NM

Ναυτικό Μίλι - Το ναυτικό ή θαλάσσιο μίλι είναι μονάδα μέτρησης μήκους. Αντιστοιχεί περίπου σε μία μοίρα γεωγραφικού πλάτους σε κάθε μεσημβρινό. Ο ορισμός του διεθνούς προτύπου είναι: 1 NM = 1.852 μέτρα ακριβώς.

PTT

Ο Πιεστικός Διακόπτης Ομιλίας (PTT) ή “PRESSEL” συνήθως υπάρχει στη μια πλευρά του μικροφώνου ή στη μέση της λαβής του τηλεφωνικού ακουστικού στις συσκευές θαλάσσιων ασυρμάτων. Για να λειτουργήσει σωστά πρέπει να τον πιέσετε για να αλλάξει ο ασύρματος από λειτουργία λήψης σε λειτουργία εκπομπής και να τον αφήσετε για να επανέλθει σε λειτουργία λήψης.

RT

Ραδιοτηλεφωνία - Η ραδιοεπικοινωνία που λέγεται RT χρησιμοποιεί έναν Tx (ραδιοπομπό) για να στείλει ραδιοκύματα συγκεκριμένης συχνότητας και έναν Rx (ραδιοδέκτη) για να λάβει ραδιοκύματα στην ίδια συχνότητα. Τα ραδιοκύματα αποτελούνται από ηλεκτρομαγνητική ενέργεια σε συγκεκριμένη ζώνη συχνοτήτων εντός του φάσματος των ραδιοσυχνοτήτων. Η συχνότητα των κυμάτων είναι ο αριθμός των ταλαντώσεων ανά δευτερόλεπτο. Για παράδειγμα η θαλάσσια VHF RT λειτουργεί στο τμήμα VHF του φάσματος θαλάσσιων ραδιοσυχνοτήτων που εκτείνεται από τα 156 MHz έως τα 174 MHz.

Rx

Ραδιοδέκτης

SAR

Έρευνα και Διάσωση - Η SAR είναι μια επιχείρηση που αποτελείται από υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, συχνά καλά εκπαιδευμένους εθελοντές, για την εύρεση κάποιου που θεωρείται ότι βρίσκεται σε κίνδυνο ή έχει χαθεί κοντά στην ακτή ή μακριά.

SARSAT

Έρευνα και Διάσωση με τη Βοήθεια Δορυφόρου

SART

Αναμεταδότης Ραντάρ Έρευνας και Διάσωσης - Είναι μια φορητή συσκευή που χρησιμοποιείται ως συμπληρωματικό σύστημα εκπομπής κινδύνου. Επιτρέπει στα πλοία, αεροπλάνα ή ελικόπτερα της περιοχής να εντοπίζουν εύκολα επιζώντες χρησιμοποιώντας απλά το κατάλληλο σύστημα ραντάρ.

Simplex

Το simplex είναι η μέθοδος επικοινωνίας όπου ο πομπός και ο δέκτης λειτουργούν σε μία (ή στην ίδια) συχνότητα. Στα κάνάλια simplex δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονο εκπομπή και λήψη. Τα κανάλια simplex χρησιμοποιούνται κυρίως για αποστολή σημάτων Κινδύνου, Έκτακτης Ανάγκης, Ασφαλείας και Ρουτίνας και για λειτουργίες λιμανιού, πιλότου και εντός πλοίου.

SOLAS

Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα - Αυτή η διεθνής σύμβαση είναι η πιο σημαντική συνθήκη για την προστασία της ασφάλειας των εμπορικών πλοίων. Χωρίζει όλα τα σκάφη σε δύο ομάδες: αυτά που ανήκουν στη SOLAS και όσα δεν ανήκουν σε αυτή. Τα σκάφη της SOLAS πρέπει να συμμορφώνονται στις προδιαγραφές μεταφοράς δορυφορικών συσκευών και ασυρμάτου. Σκάφη της SOLAS είναι όλα τα φορτηγά πλοία 300 GRT και άνω και όλα τα επιβατηγά πλοία με κάποιες εξαιρέσεις. Λεπτομερής ορισμός για τα πλοία της SOLAS μπορεί να βρεθεί στον ALRS Τόμο 5. Τα πλοία που δεν ανήκουν στη SOLAS δε χρειάζεται να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές μεταφοράς δορυφορικών συσκευών και ασυρμάτου, αλλά τις χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο γιατί έτσι αυξάνεται περισσότερη η ασφάλεια στη θάλασσα. Κάποιες χώρες έχουν εισάγει τις προδιαγραφές μεταφοράς ασυρμάτων GMDSS στο εγχώριο δίκαιό του που ισχύει για τα σκάφη που δεν ανήκουν στη SOLAS, αλλά φέρουν τη σημαία τους.

SRC

Δίπλωμα Μικρής Εμβέλειας - Όπως ο καθημερινός οδηγός χρειάζεται δίπλωμα για να οδηγήσει αυτοκίνητο έτσι και οι χειριστές θαλάσσιων ασυρμάτων χρειάζονται άδεια. Ο χειριστής ενός συστήματος ασυρμάτου VHF εντός της Θαλάσσιας Περιοχής GMDSS A1 πρέπει να έχει κάποια ελάχιστη πιστοποίηση. Αυτή είναι το SRC του GMDSS.

Tx

Ραδιοπομπός

UTC

Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα - Είναι ένα πρότυπο ατομικής ώρας μεγάλης ακρίβειας. Οι χρονικές ζώνες σε όλο τον κόσμο εκφράζονται σαν θετικά ή αρνητικά αθροίσματα της UTC. Η τοπική ώρα είναι UTC συν τον αριθμό της ζώνης ώρας της περιοχής (συνήθως +1) για την εξοικονόμηση ηλιακού φωτός.

VHF CH

Κανάλι VHF - Το εύρος θαλάσσιων συχνοτήτων για τη ραδιοεπικοινωνία VHF, που εκτείνεται από τα 156 MHz έως τα 174 MHz, περιλαμβάνει 57 ξεχωριστά VHF CH (κανάλια) που αριθμούνται διαδοχικά από το VHF CH 1 έως το VHF CH 28 και αό το VHF CH 60 έως VHF CH 88.

WWNWS

Παγκόσμια Υπηρεσία Προειδοποιήσεων Πλεύσης - Είναι μια συντονισμένη παγκόσμια υπηρεσία για τη διάδοση προειδοποιήσεων πλεύσης. Στη Θαλάσσια Περιοχή GMDSS A1 και A2 εκπέμπονται μέσω του συστήματος NAVTEX και εκτός αυτών των συγκεκριμένων περιοχών από το σύστημα SafetyNET.

Ασύρματος VHF

Είναι ένα σύστημα εκπομπής και λήψης που επιτρέπει σε όλους τους χειριστές να στείλουν ή να λάβουν πληροφορίες στο εύρος VHF (Πολύ Υψηλή Συχνότητα).

Ασύρματος VHF RT

Είναι ένα σύστημα εκπομπής και λήψης που επιτρέπει σε όλους τους χειριστές να στείλουν ή να λάβουν πληροφορίες στο εύρος VHF (Πολύ Υψηλή Συχνότητα) μόνο φωνητικά.


Page:  1  2  3  4  (Next)
  ALL