Λεξικó


Λεξικó
Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  (Next)
  ALL

ALRS Volume 5

Ο Κατάλογος Ραδιοσημάτων Αγγλικου Ναυαρχείου Τόμος 5 είναι μια έκδοση του Γραφείου Υδρογραφίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Περιέχει πολλές ενημερωμένες και καλά δομημένες πληροφορίες για το GMDSS:
  • Παγκόσμιες προϋποθέσεις επικοινωνίας για κίνδυνο, έρευνες και διασώσεις,
  • Ο μόνος κατάλογος συμμόρφωσης της SOLAS για το GMDSS στην αγγλική γλώσσα,
  • Εγχρωμα διαγράμματα που απεικονίζουν την εμβέλεια της παγκόσμιας λειτουργικής DSC.
  • Σημαντικές πληροφορίες για τους μαθητές του GMDSS,
  • Ενημερώνεται εύκολα με εβδομαδιαίες ανακοινώσεις του Αγγλικού Ναυαρχείου,
  • Αναθεωρείται μία φορά το χρόνο.

CG

Ακτοφυλακή - Η ακτοφυλακή είναι μια εθνική αρχή υπεύθυνη για διάφορες υπηρεσίες στη θάλασσα. Η αρχή όμως έχει διαφορετικές ευθύνες σε κάθε χώρα. Στις περισσότερες χώρες ασχολείται με τη SAR (π.χ. στην Αγγλία).

COSPAS

Διαστημικό Σύστημα για την Έρευνα Σκαφών που Κινδυνεύουν

CRS

Παράκτιος Ραδιοσταθμός - Είναι θαλάσσιοι ραδιοσταθμοί που βρίσκονται στην ακτή και οι οποίοι παρακολουθούν τις ραδιοσυχνότητες κινδύνου, συντονίζουν την κίνηση στους ασυρμάτους και αναμεταδίδουν μηνύματα από πλοίο σε πλοίο ή από πλοίο στην ξηρά. Κάποιοι CRS ανήκουν στην κατηγορία των MRCC ή των MRSC ή των CRS NAVTEX.

DSC

Ψηφιακή Επιλεκτική Κλήση - Η εκπομπή και λήψη σημάτων DSC είναι μία από τις βασικές λειτουργίες τους ασυρμάτου VHF που επιτυγχάνεται με τον ελεγκτή VHF DSC. Τα σήματα DSC χρησιμοποιούνται για την "επικοινωνία με τον κόσμο" και για τη συνέχιση με φωνητική επικοινωνία.

Duplex

Τα κανάλια duplex συνήθως χρησιμοποιούνται για επικοινωνία ανάμεσα σε σκάφη και CRS και για λειτουργίες λιμανιού και κινήσεις πλοίων. Με τα κανάλια duplex η εκπομή μπορεί να ακουστεί από τον CRS. Ωστόσο όλοι οι σταθμοί πλοίων που ακούνε το ίδιο κανάλι μπορούν να ακούσουν την εκπομπή του CRS.

EPIRB

Θεσιδεικτικός Φάρος Έκτακτης Ανάγκης - Χρησιμοποιείται σαν σύστημα ένδειξης κινδύνου που υποδηλώνει στις αρχές SAR την ταυτότητα και τη θέση ενός ατόμου ή σκάφους που βρίσκεται σε σοβαρό και επικείμενο κίνδυνο και χρειάζεται άμεση βοήθεια.

GMDSS

Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Σύστημα Κινδύνου και Ασφάλειας - Το GMDSS είναι σημαντικό κομμάτι της σύμβασης SOLAS (Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα) του ΙΜΟ (Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός). Είναι μια σειρά διεθνώς συμφωνημένων διαδικασιών ασφαλείας, εξοπλισμών και πρωτοκόλλων επικινωνίας που χρησιμοποιούνται για την αύξηση της ασφάλειας και για τη διευκόλυνση της διάσωσης πλοίων που κινδυνεύουν.

GPS

Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού - Χρησιμοποιώντας μια σειρά τουλάχιστον 24 δορυφόρων μέσης γήινης τροχιάς που εκπέμπουν ακριβή σήματα ραδιοκυμάτων, το σύστημα επιτρέπει σε ένα δέκτη GPS να προσδιορίζει τη θέση, την ταχύτητα, την κατεύθυνση και την ώρα. Οι δέκτες GPS υπάρχουν επίσης και σε πλοία ως μέρος του εξοπλισμού πλεύσης και σε κάποια μοντέλα EPIRB. Συνήθως συνδέονται με τις συσκευές ασύρματης επικοινωνίας DSC, π.χ. τον ασύρματο VHF.

GRT

Ολική Χωρητικότητα - Υποδεικνύει το συνολικό όγκο του σκάφους με κάποιες εξαιρέσεις μη χρηστικών χώρων όπως οι καμπίνες του πληρώματος. 1 GRT ισούται με 2,83 m³.


Page:  1  2  3  4  (Next)
  ALL