Begrippenlijst


In dit hoofdstuk worden de in de cursus gebruikte afkortingen en begrippen verklaard.
Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  (Next)
  ALL

ALRS Volume 5

Admirality List of Radio Signals Volume 5 is een boekwerk uitgegeven door The United Kingdom Hydrographic Office. Het boekwerk bevat een hoop up to date informatie en geeft een hoop informatie met betrekking tot het GMDSS zoals:
 • Wereldwijde benodigdheden betreffende radiocommunicatie ten behoeve van Nood- spoed- en veiligheidsverkeer en search and rescue,
 • Het enige boekwerk met een op GMDSS betrekking hebbende uittreksel van de SOLAS gepubliseerd in het Engles,
 • Kleuren kaarten waarin wereldwijd staat aangegeven de grenzen van operationele DSC stations,
 • Belangrijke informatiebron voor studenten en bevarenden betreffende het GMDSS,
 • Kan eenvoudig wekelijks worden geupdate met behulp van de Admirality Notices for Mariners,
 • Wordt Jaarlijks herzien en opnieuw uitgebracht.

CG

Coast Guard = Kust Wacht - De Kust Wacht is een nationale organisatie die verantwoordelijk is binnen zijn gebied voor verschillende taken op zee. Er moet echter wel worden opgemerkt dat het takenpakket van een kustwacht per land kan verschillen. In de meeste landen zoals in Nederland valt de Search and Rescue binnen dit takenpakket.

COSPAS

Satelliet systeem dat wordt gebruikt voor alarmering door middel van een EPIRB

CRS

Coast Radio Station - Kust Station.
Dit zijn maritieme radio walstations die:
 • de maritieme noodfrequenties bewaken,
 • in sommige gevallen Openbaarverkeer kunnen aanbieden (telefoon en telex verkeer)
 • dienst kunnen doen als MRCC (Maritime Rescue Coordination Centre), MRSC (Sub-centre)
 • Radio medisch advies/assistentie kunnen verlenen,
 • in sommige gevallen dienst doen als NAVTEX kuststation.
In Nederland voert de Kustwacht alle bovengenoemde taken uit behalve het aanbieden van openbaarverkeer.

DSC

Digital Selective Calling - Het ontvangen en uitzenden van DSC Alerts met behulp van een VHF DSC controller via een VHF radio is een van de belangrijkste mogelijkheden van dit systeem. DSC boodschappen of alerts worden uitsluitend gebruikt om andere gebruikers naar een betreffend VHF kanaal te sturen waarop dan het spraak verkeer gaat plaatsvinden.

Duplex

Duplex is het op een VHF kanaal gebruik maken van verschillende zend- en ontvangst frequenties. Zend en ontvangst frequenties zijn op deze kanalen voor schepen en walstations andersom. Deze Duplex kanalen worden normaal gesproken gebruikt voor communicatie tussen wal stations en schepen. Op duplex kanalen kunnen schepen normaal gesproken elkaar niet horen, tenzij het walstation het signaal heruitzendt (relayeerd) dan kunnen schepen door tussen komst van dit walstation wel schip-schip werken op zo'n kanaal (dit noemen we ook wel Semi Duplex).

EPIRB

Emergency Position Indicating Radio Beacon - Dit nood radio baken wordt gebruikt voor het uitzenden van een Distress Alert, waarbij de uitzending via de satelliet de SAR organisaties op de hoogte brengt van het feit dat in de aangegeven positie het schip dat wordt aangeduid in de uitzending in nood of onmiddellijk gevaar verkeert en onmiddellijk hulp nodig heeft.

GMDSS

Global Maritime Distress and Safety System - Het GMDSS is een belangrijk onderdeel van de IMO (International Maritime Organisation) SOLAS (Safety Of Life At Sea) conventie.
Het is een internationaal overeengekomen systeem waarbij is vastgelegd:
 • Nood-, Spoed- en Veilgheids communicatie procedures
 • voorgeschreven soorten radio apparatuur
 • communicatie protocollen
dit alles om de veiligheid op zee te verhogen en de opsporing en redding te vergemakkelijken.

GPS

Global Positioning System - Wereld omvattend satelliet plaatsbepaling systeem. Dit systeem heeft ten minste 24 satellieten tot zijn beschikking die UHF signalen uitzenden en daarmee de GPS ontvanger in staat stellen de positie, koers, vaart en tijd te bepalen. GPS is tegenwoordig een veel gebruikt plaatsbepaling instrument aan boord van schepen en wordt gebruikt in sommige typen EPIRB's. Ook wordt de GPS veelal aangesloten op radioapparatuur zoals bijvoorbeeld de VHF DSC.

GRT

Gross Register Tonnage - Deze maateenheid is een aanduiding van het totale inwendige volume van een schip uitgezonderd een aantal niet productieve ruimten zoals bijvoorbeeld bemannings verblijven.1 GRT is gelijk aan een volume van 100 kubieke voet (2.83 m³).


Page:  1  2  3  4  (Next)
  ALL