ΛεξικόGlossary

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  (Next)
  ALL

ALRS

Η σειρά δημοσιεύσεων ALRS του Υδρογραφικού Γραφείου του Ηνωμένου Βασιλείου (6 τόμοι) είναι μια συμπυκνωμένη πηγή πληροφοριών που καλύπτει όλες τις πτυχές των ναυτικών επικοινωνιών.

ALRS Volume 5

Ο Κατάλογος Ραδιοσημάτων Αγγλικου Ναυαρχείου Τόμος 5 είναι μια έκδοση του Γραφείου Υδρογραφίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Περιέχει πολλές ενημερωμένες και καλά δομημένες πληροφορίες για το GMDSS:
  • Παγκόσμιες προϋποθέσεις επικοινωνίας για κίνδυνο, έρευνες και διασώσεις,
  • Ο μόνος κατάλογος συμμόρφωσης της SOLAS για το GMDSS στην αγγλική γλώσσα,
  • Εγχρωμα διαγράμματα που απεικονίζουν την εμβέλεια της παγκόσμιας λειτουργικής DSC.
  • Σημαντικές πληροφορίες για τους μαθητές του GMDSS,
  • Ενημερώνεται εύκολα με εβδομαδιαίες ανακοινώσεις του Αγγλικού Ναυαρχείου,
  • Αναθεωρείται μία φορά το χρόνο.

AOR-E

Η AOR-E είναι η Ανατολική Ωκεάνια Περιοχή του Ατλαντικού. Αυτή η περιοχή είναι μία από τις τέσσερις περιοχές κάλυψης των δορυφόρων Inmarsat.

AOR-W

Η AOR-W είναι η Δυτική Ωκεάνια Περιοχή του Ατλαντικού. Αυτή η περιοχή είναι μία από τις τέσσερις περιοχές κάλυψης των δορυφόρων Inmarsat.

ARQ

Αυτόματη Αίτηση Επανάληψης, τρόπος λειτουργίας του τέλεξ για την αποστολή μηνυμάτων ρουτίνας από έναν πομπό σε ένα δέκτη.

CER

CER (Ρυθμός/ Αναλογία Λάθος Χαρακτήρων): Το CER, μια ένδειξη των ιδιοτύπων της λήψης ενός ραδιοσήματος μπορεί να προστεθεί και στο μήνυμα NAVTEX. Συνήθως προστίθεται σαν κείμενο στη γραμμή πρινα από την ένδειξη ZCZC.


CES

CES σημαίνει Παράκτιος Επίγειος Σταθμός που λειτουργεί μέσα στο δίκτυο του Inmarsat παρέχοντας τη σύνδεση ανάμεσα στους κινητούς χρήστες τους Inmarsat με άλλους κινητούς χρήστες ή με το επίδειο δίκτυο επικοινωνιών. Αυτοί οι σταθμοί λέγονται LES που σημαίνει Επίγειο Σταθμοί.

CG

Ακτοφυλακή - Η ακτοφυλακή είναι μια εθνική αρχή υπεύθυνη για διάφορες υπηρεσίες στη θάλασσα. Η αρχή όμως έχει διαφορετικές ευθύνες σε κάθε χώρα. Στις περισσότερες χώρες ασχολείται με τη SAR (π.χ. στην Αγγλία).

COSPAS

Διαστημικό Σύστημα για την Έρευνα Σκαφών που Κινδυνεύουν

CRS

Παράκτιος Ραδιοσταθμός - Είναι θαλάσσιοι ραδιοσταθμοί που βρίσκονται στην ακτή και οι οποίοι παρακολουθούν τις ραδιοσυχνότητες κινδύνου, συντονίζουν την κίνηση στους ασυρμάτους και αναμεταδίδουν μηνύματα από πλοίο σε πλοίο ή από πλοίο στην ξηρά. Κάποιοι CRS ανήκουν στην κατηγορία των MRCC ή των MRSC ή των CRS NAVTEX.


Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  (Next)
  ALL