ΛεξικόGlossary

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

WWNWS

Παγκόσμια Υπηρεσία Προειδοποιήσεων Πλεύσης - Είναι μια συντονισμένη παγκόσμια υπηρεσία για τη διάδοση προειδοποιήσεων πλεύσης. Στη Θαλάσσια Περιοχή GMDSS A1 και A2 εκπέμπονται μέσω του συστήματος NAVTEX και εκτός αυτών των συγκεκριμένων περιοχών από το σύστημα SafetyNET.