ΛεξικόGlossary

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

VHF

Πολύ Υψηλή Συχνότητα. Μια ζώνη συχνοτήτων που εκτείνεται μεταξύ των 156 και 174 MHz και περιλαμβάνει 57 ξεχωριστά VHF CH (κανάλια).

VHF CH

Κανάλι VHF - Το εύρος θαλάσσιων συχνοτήτων για τη ραδιοεπικοινωνία VHF, που εκτείνεται από τα 156 MHz έως τα 174 MHz, περιλαμβάνει 57 ξεχωριστά VHF CH (κανάλια) που αριθμούνται διαδοχικά από το VHF CH 1 έως το VHF CH 28 και αό το VHF CH 60 έως VHF CH 88.

VHF DSC radio

Ασύρματος VHF DSC: Είναι ένα σύστημα εκπομπής και λήψης που επιτρέπει στο χειριστή να στέλνει ή να λαμβάνει πληροφορίες στις ναυτικές ζώνες συχνοτήτων VHF (Πολύ Υψηλή Συχνότητα) μόνο μέσω της DSC (Ψηφιακή Επιλεκτική Κλήση).

VHF radio

Είναι ένα σύστημα εκπομπής και λήψης που επιτρέπει στο χειριστή να στέλνει ή να λαμβάνει πληροφορίες στις ναυτικές ζώνες συχνοτήτων VHF (Πολύ Υψηλή Συχνότητα)

VHF RT radio

Είναι ένα σύστημα εκπομπής και λήψης που επιτρέπει στο χειριστή να στέλνει ή να λαμβάνει πληροφορίες στις ναυτικές ζώνες συχνοτήτων VHF (Πολύ Υψηλή Συχνότητα) μόνο φωνητικά.