ΛεξικόGlossary

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

UTC

Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα - Είναι ένα πρότυπο ατομικής ώρας μεγάλης ακρίβειας. Οι χρονικές ζώνες σε όλο τον κόσμο εκφράζονται σαν θετικά ή αρνητικά αθροίσματα της UTC. Η τοπική ώρα είναι UTC συν τον αριθμό της ζώνης ώρας της περιοχής (συνήθως +1) για την εξοικονόμηση ηλιακού φωτός.