ΛεξικόGlossary

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

R/T

Ραδιοτηλεφωνία.
Φωνητική επικοινωνία.

RCC

Κέντρο Διάσωσης και Συντονισμού. Είναι ένα κέντρο που χρησιμοποιείται για το συντονισμό όλων των επιχειρήσεων SAR εντός συγκεκριμένων περιοχών. Όταν ένα RCC δραστηριόποιείται μόνο για τις ναυτικές Έρευνες και Διασώσεις λέγεται MRCC.

Receiver

Ο δέκτης είναι μια συσκευή, όπως ένα μέρος του ασυρμάτου, της τηλεόρασης ή του τηλεφώνουν, που λαμβάνει εισερχόμενα ραδιοκύματα και τα μετατρέπει σε αντιληπτές μορφές, όπως ήχο ή φως.

RT

Ραδιοτηλεφωνία - Η ραδιοεπικοινωνία που λέγεται RT χρησιμοποιεί έναν Tx (ραδιοπομπό) για να στείλει ραδιοκύματα συγκεκριμένης συχνότητας και έναν Rx (ραδιοδέκτη) για να λάβει ραδιοκύματα στην ίδια συχνότητα. Τα ραδιοκύματα αποτελούνται από ηλεκτρομαγνητική ενέργεια σε συγκεκριμένη ζώνη συχνοτήτων εντός του φάσματος των ραδιοσυχνοτήτων. Η συχνότητα των κυμάτων είναι ο αριθμός των ταλαντώσεων ανά δευτερόλεπτο. Για παράδειγμα η θαλάσσια VHF RT λειτουργεί στο τμήμα VHF του φάσματος θαλάσσιων ραδιοσυχνοτήτων που εκτείνεται από τα 156 MHz έως τα 174 MHz.

Rx

Ραδιοδέκτης