ΛεξικόGlossary

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

OTF

Η Βέλτιση Συχνότητα Λειτουργίας είναι συνήθως η πιο αποτελεσματική συχνότητα για την ιονοσφαιρική αντανάκλαση των ραδιοκυμάτων μεταξύ δύο συγκεκριμένων σημείων της Γης. Συνήθως θεωρείται ότι είναι το 85% της MUF.