ΛεξικόGlossary

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

NAVAREA

Περιοχή Πλεύσης - Σύμφωνα με την WWNWS οι παγκόσμιοι ωκεανοί χωρίζονται σε 16 γεωγραφικές περιοχές που λέγονται NAVAREA και οι οποίες αναγνωρίζονται με ρωμαϊκούς αριθμούς και αποτελούνται από CRS NAVTEX που αναγνωρίζονται από ένα γράμμα του λατινικού αλφαβήτου από το Α έως το Ζ.

NAVTEX

Τηλεγραφία Στενής Ζώνης με Απευθείας Εκτύπωση - Είναι ένα σύστημα μετάδοσης MSI στη Θαλάσσια Περιοχή Α1 και Α2.

NBDP

Τηλεγραφία Στενής Ζώνης Άμεσης Εκτύπωσης

NCS

Σταθμός Συντονισμού Δικτύου. Είναι ένας επίγειος σταθμός εντός των Ωκεάνιων Περιοχών του Inmarsat που είναι υπεύθυνος για τη σωστή επικοινωνία. Αυτός ο σταθμός μεταβιβάζει τους χρήστες κινητών συστημάτων και τους Επίγειος Σταθμούς στο σωστό κανάλι.

NM

Ναυτικό Μίλι - Το ναυτικό ή θαλάσσιο μίλι είναι μονάδα μέτρησης μήκους. Αντιστοιχεί περίπου σε μία μοίρα γεωγραφικού πλάτους σε κάθε μεσημβρινό. Ο ορισμός του διεθνούς προτύπου είναι: 1 NM = 1.852 μέτρα ακριβώς.

NOC

Κέντρο Επιχειρήσεων Δικτύου. Αυτό το κέντρο παρακολουθεί όλο το δίκτυο σε σχέση με την επικοινωνία.