ΛεξικόGlossary

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  (Next)
  ALL

MCC

Κέντρα Ελέγχου Επιχειρήσεων - Κύριος σκοπός και λειτουργία τους είναι να αναμεταδίδουν τα Σήματα Κινδύνου των EPIRB στο κατάλληλο MRCC που συντονίζει την ανάπτυξη των μονάδων SAR στην περιοχή SAR όπου βρίσκονται τα θύματα.

MES

Κινητός Επίγειος Σταθμός - Το γενικό όνομα που χρησιμοποιείται για να περιγραφεί ένα τερματικό εγκεκριμένο από τον Inmarsat που μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο και χρησιμοποιείται και στις ναυτικές και στις επίγειες επικοινωνίες

METAREA

Ο κόσμος χωρίζεται σε 16 (συν τις 5 πολικές - δε λειτουργούν ακόμα) μετεωρολογικές περιοχές. Αυτές είναι θαλάσσιες περιοχές με ίδια εξωτερικά σύνορα με τις NAVAREA, για τις οποίες συγκεκριμένα κράτη είναι υπεύθυνα για το συντονισμό της παροχής μετεωρολογικών πληροφοριών. Οι METAREA συνήθως χωρίζονται σε θαλάσσιες περιοχές για την εκπομπή καιρικών προβλέψεων μέσω EGC, NAVTEX ή φωνητικών μηνυμάτων μέσω VHF, MF ή HF.


MF

Μεσαία συχνότητα - ίδιο με το μεσαίο κύμα (MW). Ζώνες συχνοτήτων από τα 300 έως τα 3.000 kHz. Για τα σήματα κινδύνου στη Θαλάσσια Περιοχή Α2 πρέπει να χρησιμοποιούνταοι οι MF.

MF/HF DSC radio

Είναι ένα σύστημα εκπομπής και λήψης που επιτρέπει στο χειριστή ή να στείλει η να λάβει πληροφορίες στις ναυτικές ζώνες συχνοτήτων MF (Μεσαία Συχνότητα) και HF (Υψηλή Συχνότητα) και μόνο μέσω DSC (Ψηφιακή Επιλεκτική Κλήση).

MF/HF RT radio

Είναι ένα σύστημα εκπομπής και λήψης που επιτρέπει στο χειριστή να στείλει ή να λάβει πληροφορίες στις ναυτικές ζώνες συχνοτήτων MF (Μεσαία Συχνότητα) και HF (Υψηλή Συχνότητα).


MMSI

Ταυτότητα Ναυτιλιακής Κινητής Υπηρεσίας - η MMSI είναι ένας μοναδικός εννιαψήφιος αριθμός και δρα όπως ακριβώς ο τηλςφωνικός αριθμός. Η MMSI επιτρέπει στο χειριστή του ασυρμάτου να πραγματοποιεί αυτόματες κλήσεις μέσω του ασυρμάτου VHF DSC και είναι η ταυτότητα που μεταδίδεται αυτόματα με τις κλήσεις DSC. Αυτοί οι αριθμοί MMSI εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας νηολόγησης του σκάφους και παραπέμπουν σε μια βάση δεδομένων για το σκάφος, τους ιδιοκτήτες του κ.ο.κ.

MRCC

Κέντρο Συντονισμού και Θαλάσσιας Διάσωσης - Όλες οι ενέργειες SAR οργανώνονται από τα MRCC και τα MRSC εντός των συγκεκριμένων θαλάσσιων περιοχών πλεύσης που πλαισιώνουν τις ακτογραμμές τους.

MRSC

Υποκέντρα Συντονισμού Θαλάσσιας Διάσωσης - Όλες οι ενέργειες SAR οργανώνονται από τα MRCC και τα MRSC εντός των συγκεκριμένων θαλάσσιων περιοχών πλεύσης που πλαισιώνουν τις ακτογραμμές τους.

MSI

Πληροφορία Ναυτικής Ασφάλειας - Πληροφορίες πλεύσης και καιρού και άλλες εκπομπές σχετικές με έκτακτες ανάγκες και ασφάλεια προς τα πλοία.


Page:  1  2  (Next)
  ALL