ΛεξικόGlossary

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

LES

LES σημαίνει Επίγειος Σταθμός που λειτουργεί εντός του δικτύου του Inmarsat προσφέροντας σύνδεση μεταξύ των κινητών χρηστών του Inmarsat με άλλους χρήστες ή με το επίγειο δίκτυο επικοινωνιών. Αυτοί οι σταθμοί λέγονται επίσης CES που σημαίνει Παράκτιοι Επίγειοι Σταθμοί.

LRC

Δίπλωμα Μεγάλης Εμβέλειας. Όπως οι οδηγοί χρειάζονται δίπλωμα για να οδηγήσουν ένα αυτοκίνητο, οι χειριστές θαλάσσιων ασυρμάτων χρειάζονται επίσης ένα δίπλωμα. Οι χειριστές ασυρμάτων σε σκάφη αναψυχής ή εμπορικά που δεν υπόκεινται στους κανονισμούς της σύμβασης SOLAS και διαθέτουν συστήματα επικοινωνιας μεγάλης εμβέλειας Ιασύρματο MF/HF) ή δορυφορικά συστήματα πρέπει να πιστοποιούνται ώς προς ένα ελάχιστο πρότυπο. Αυτό είναι το GMDSS LRC (Δίπλωμα Μεγάλης Εμβέλειας).

LT

Τοπική Ώρα - Μια ζώνη ώρα είναι μια περιοχή της γης που έχει υιοθετήσει την ίδια κλασική ώρα που συνήθως αναφέρεται ως τοπική ώρα. Οι γειτονικές ζώνες ώρες έχουν διαφορά μιας ώρας και συμβατικά υπολογίζουν την τοπική ώρα τους από την UTC.

LUF

Η Ελάχιστη Χρησιμοποιούμενη Συχνότητα ορίζεται ως η συχνότητα κάτω από την οποία το σήμα πέφτει κάτω από την ελέχιστη ισχύ που χρειάζεται για μια ικανοποιητική λήψη.

LUT

Τοπικό τερματικό Χρήστη - Οι επίγειοι σταθμοί LEOLUT και GEOLUT λαμβάνουν και επεξεργάζονται σήματα κινδύνου από EPIRB που αναμεταδίδουν πληροφορίες κινδύνου στα 406 MHz οι οποίες αποτελούνται από την ταυτότητα των θυμάτων, τη θέση και την ώρα UTC ως προς το MCC.