ΛεξικόGlossary

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

I/O connector

Ο συνδετήρας I/O που χρησιμοποιείται από έναν υπολογιστή ανταλλάσσει πληρφορίες με τον εξωτερικό κόσμου π.χ. πληροφορίες θέσης από GPS.

IMO

Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός - Ο ΙΜΟ είναι η πηγή σχεδόν 60 νομικών οργάνων που ορίζουν τη νομοθετική εξέλιξη των κρατών μελών τους για να βελτιωθεί η ασφάλεια στη θάλασσα, να διευκολυνθεί το εμπόριο των ναυτικών κρατών και να προστατευτεί το θαλάσσιο περιβάλλον. Γνωστότερη είναι η Διεθνής Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS).

INMARSAT

Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλιακών Δορυφόρων - Ο Inmarsat προσφέρει υπηρεσίες τηλεφωνίας και δεδομένων σε χρήστες παγκοσμίως μέσω ειδικών τερματικών. Ένα τερματικό Inmarsat συνδέεται με το δορυφόρο και επικοινωνεί με τους επίγειους σταθμούς μέσω του δορυφόρου. Προσφέρει αξιόπιστες υπηρεσίες επικοινωνίας σε πολλές κυβερνήσεις, υπηρεσίες βοήθειας, πρακτορεία ειδήσεων και επιχειρήσεις που θέλουν να επικοινωνούν με απομακρυσμένες περιοχές ή όπου δεν υπάρχει αξιόπιστο επίγειο δίκτυο. Εκτός από τις εμπορικές υπηρεσίες του ο Inmarsat προσφέρει υπηρεσίες GMDSS στα πλοία χωρίς χρέωση, σαν δημόσια υπηρεσία.

IOR

Η IOR είναι η Ωκεάνια Περιοχή του Ινδικού. Αυτή η περιοχή είναι μία από τις τέσσερις περιοχές κάλυψης των δορυφόρων Inmarsat.

ITU

Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών - η αρχή του ΟΗΕ για θέματα πληροφοριών και επικοινωνίας.

ITU List of Coast Stations and Special Services (List-IV)

Η Λίστα Παράκτιων Σταθμών και Σταθμών Ειδικών Υπηρεσιών της ITU (Λίστα IV): Χρεώσεις και Φόροι. Χαρκατηριστικά των σταθμών που συμμετέχουν στο GMDSS: MF, HF και VHF Ψηφιακή Επιλεκτική Κλήση. Παράκτιοι Επίγειο Σταθμοί, Σταθμοί που εκπέμπουν Πληροφορίες Ναυτιλιακής Ασφάλειας (MSI), μεταξύ των οποίων και αυτή που υπάγονται στη NAVTEX. Σήμα κλήσης. Αριιμός επιλεκτικής κλήσης και MMSI. Ώρες λειτουργίας. Συχνότητες σε χρήση, είδος και τάξεις εκπομπών, λίστες με ώρες κυκλοφορίας και παρακολούθησης, κλπ. Χαρακτηριστικά των σταθμών που χρησιμοποιούνται για ναυτική ραδιοπλοήγηση για χρήση από πλοία και από άλλους σταθμούς. Πληροφορίες που παρέχονται: Εύρεση πορείας και σταθμοί ρύθμισης DF. Ραδιοφάροι και σταθμοί με φάρους ραντάρ.
Σταθμοί που εκπέμπουν την ώρα και κλασικές συχνότητες. Σταθμοί που εκπέμπουν Ursigram (δελτία τύπου για τις ηλιακές δραστηριότητες και την ιονόσφαιρα). Σταθμοί που μεταδίδουν τακτικά μετεωρολογικά δελτία και ενημερώσεις στους ναυτικούς. Σταθμοί που μεταδίδουν ιατρικές συμβουλές.