ΛεξικόGlossary

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

HF

Υψηλή Συχνότητα - ίδια σημασία με το μακρύ κύμα (LW). Ζώνες συχνοτήτων από 3 έως 30 MHz. Για σήματα κινδύνου στις Θαλάσσιες Περιοχές Α3 και Α4 πρέπει να χρησιμοποιούνται οι HF.


HRU

Υδροστατικός Μηχανισμός Ελευθέρωσης - Είναι μια συσκευή που ελευθερώνει αυτόματα τον EPIRB όταν φτάσει σε βάθος 4-5 μέτρων.