ΛεξικόGlossary

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

GMDSS

Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Σύστημα Κινδύνου και Ασφάλειας - Το GMDSS είναι σημαντικό κομμάτι της σύμβασης SOLAS (Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα) του ΙΜΟ (Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός). Είναι μια σειρά διεθνώς συμφωνημένων διαδικασιών ασφαλείας, εξοπλισμών και πρωτοκόλλων επικινωνίας που χρησιμοποιούνται για την αύξηση της ασφάλειας και για τη διευκόλυνση της διάσωσης πλοίων που κινδυνεύουν.


GPS

Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού - Χρησιμοποιώντας μια σειρά τουλάχιστον 24 δορυφόρων μέσης γήινης τροχιάς που εκπέμπουν ακριβή σήματα ραδιοκυμάτων, το σύστημα επιτρέπει σε ένα δέκτη GPS να προσδιορίζει τη θέση, την ταχύτητα, την κατεύθυνση και την ώρα. Οι δέκτες GPS υπάρχουν επίσης και σε πλοία ως μέρος του εξοπλισμού πλεύσης και σε κάποια μοντέλα EPIRB. Συνήθως συνδέονται με τις συσκευές ασύρματης επικοινωνίας DSC, π.χ. τον ασύρματο VHF.

GT

Ολική Χωρητικότητα - Υποδεικνύει το συνολικό όγκο του σκάφους με κάποιες εξαιρέσεις μη χρηστικών χώρων όπως οι καμπίνες του πληρώματος. 1 GRT ισούται με 2,83 m³.