ΛεξικόGlossary

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

FEC

Προώθηση Διόρθωσης Λάθους, μια ρύθμιση του τέλεξ που χρησιμοποιείται για να στέλνει κυρίως μηνύματα προτεραιότητας (κινδύνου, έκτακτης ασφάλειας ή ασφαλείας) από έναν πομπό σε πολλούς δέκτες.

FleetNET

Τα FleetNET είναι μηνύματα που απευθύνονται σε μια συγκεκριμένη ομάδα κινητών σταθμών, όπως όλα τα πλοία μιας εταιρείας ή όλα τα πλοία μιας χώρας (που έχουν την ίδια εθνικότητα) και τα οποία αποστέλονται μέσω στου συστήματος EGC του Inmarsat C.