ΛεξικόGlossary

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

EGC

Η EGC, ενισχυμένη ομαδική κλήση μεταδίδεται μέσω του συστήματος του Inmarsat C. Τα μηνύματα που εκπέμπονται μέσω αυτού του συστήματος είναι τα μηνύματα FleetNET ή SafetyNET. Τα μηνύματα SafetyNET χρησιμοποιούνται για την εκπομπή MSI σε περιοχές εκτός εμβέλειας των σταθμών NAVTEX εντός της κάλυψης των δορυφόρων Inmarsat.

EPIRB

Θεσιδεικτικός Φάρος Έκτακτης Ανάγκης - Χρησιμοποιείται σαν σύστημα ένδειξης κινδύνου που υποδηλώνει στις αρχές SAR την ταυτότητα και τη θέση ενός ατόμου ή σκάφους που βρίσκεται σε σοβαρό και επικείμενο κίνδυνο και χρειάζεται άμεση βοήθεια.