ΛεξικόGlossary

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  ...  3  4  5  6  7  8
  ALL

Tx

Ραδιοπομπός

UTC

Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα - Είναι ένα πρότυπο ατομικής ώρας μεγάλης ακρίβειας. Οι χρονικές ζώνες σε όλο τον κόσμο εκφράζονται σαν θετικά ή αρνητικά αθροίσματα της UTC. Η τοπική ώρα είναι UTC συν τον αριθμό της ζώνης ώρας της περιοχής (συνήθως +1) για την εξοικονόμηση ηλιακού φωτός.

VHF

Πολύ Υψηλή Συχνότητα. Μια ζώνη συχνοτήτων που εκτείνεται μεταξύ των 156 και 174 MHz και περιλαμβάνει 57 ξεχωριστά VHF CH (κανάλια).

VHF CH

Κανάλι VHF - Το εύρος θαλάσσιων συχνοτήτων για τη ραδιοεπικοινωνία VHF, που εκτείνεται από τα 156 MHz έως τα 174 MHz, περιλαμβάνει 57 ξεχωριστά VHF CH (κανάλια) που αριθμούνται διαδοχικά από το VHF CH 1 έως το VHF CH 28 και αό το VHF CH 60 έως VHF CH 88.

VHF DSC radio

Ασύρματος VHF DSC: Είναι ένα σύστημα εκπομπής και λήψης που επιτρέπει στο χειριστή να στέλνει ή να λαμβάνει πληροφορίες στις ναυτικές ζώνες συχνοτήτων VHF (Πολύ Υψηλή Συχνότητα) μόνο μέσω της DSC (Ψηφιακή Επιλεκτική Κλήση).

VHF radio

Είναι ένα σύστημα εκπομπής και λήψης που επιτρέπει στο χειριστή να στέλνει ή να λαμβάνει πληροφορίες στις ναυτικές ζώνες συχνοτήτων VHF (Πολύ Υψηλή Συχνότητα)

VHF RT radio

Είναι ένα σύστημα εκπομπής και λήψης που επιτρέπει στο χειριστή να στέλνει ή να λαμβάνει πληροφορίες στις ναυτικές ζώνες συχνοτήτων VHF (Πολύ Υψηλή Συχνότητα) μόνο φωνητικά.

WWNWS

Παγκόσμια Υπηρεσία Προειδοποιήσεων Πλεύσης - Είναι μια συντονισμένη παγκόσμια υπηρεσία για τη διάδοση προειδοποιήσεων πλεύσης. Στη Θαλάσσια Περιοχή GMDSS A1 και A2 εκπέμπονται μέσω του συστήματος NAVTEX και εκτός αυτών των συγκεκριμένων περιοχών από το σύστημα SafetyNET.


Page: (Previous)   1  ...  3  4  5  6  7  8
  ALL