ΛεξικόGlossary

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Next)
  ALL

OTF

Η Βέλτιση Συχνότητα Λειτουργίας είναι συνήθως η πιο αποτελεσματική συχνότητα για την ιονοσφαιρική αντανάκλαση των ραδιοκυμάτων μεταξύ δύο συγκεκριμένων σημείων της Γης. Συνήθως θεωρείται ότι είναι το 85% της MUF.

POR

Η POR είναι η Ωκεάνια Περιοχή του Ειρηνικού. Αυτή η περιοχή είναι μία από τις τέσσερις περιοχές κάλυψης του Inmarsat.

PSA

Σημείο Ενεργοποίησης Υπηρεσίας. Το PSA είναι μια οντότητα που έχει κλείσει συμφωνία με τον Inmarsat για την ενεργοποίηση και συντήρηση των αρχείων και των λογαρισμών των τερματικών Inmarsat. Σε μερικές περιπτώσεις ένα PSA μπορεί να είναι μια μονοαπευθυντική θυρίδα για την ενεργοποίηση υπηρεσιών, την παροχή τερματικών και την εξυπηρέτηση των πελατών.

PTT

Ο Πιεστικός Διακόπτης Ομιλίας (PTT) ή “PRESSEL” συνήθως υπάρχει στη μια πλευρά του μικροφώνου ή στη μέση της λαβής του τηλεφωνικού ακουστικού στις συσκευές θαλάσσιων ασυρμάτων. Για να λειτουργήσει σωστά πρέπει να τον πιέσετε για να αλλάξει ο ασύρματος από λειτουργία λήψης σε λειτουργία εκπομπής και να τον αφήσετε για να επανέλθει σε λειτουργία λήψης.

R/T

Ραδιοτηλεφωνία.
Φωνητική επικοινωνία.

RCC

Κέντρο Διάσωσης και Συντονισμού. Είναι ένα κέντρο που χρησιμοποιείται για το συντονισμό όλων των επιχειρήσεων SAR εντός συγκεκριμένων περιοχών. Όταν ένα RCC δραστηριόποιείται μόνο για τις ναυτικές Έρευνες και Διασώσεις λέγεται MRCC.

Receiver

Ο δέκτης είναι μια συσκευή, όπως ένα μέρος του ασυρμάτου, της τηλεόρασης ή του τηλεφώνουν, που λαμβάνει εισερχόμενα ραδιοκύματα και τα μετατρέπει σε αντιληπτές μορφές, όπως ήχο ή φως.

RT

Ραδιοτηλεφωνία - Η ραδιοεπικοινωνία που λέγεται RT χρησιμοποιεί έναν Tx (ραδιοπομπό) για να στείλει ραδιοκύματα συγκεκριμένης συχνότητας και έναν Rx (ραδιοδέκτη) για να λάβει ραδιοκύματα στην ίδια συχνότητα. Τα ραδιοκύματα αποτελούνται από ηλεκτρομαγνητική ενέργεια σε συγκεκριμένη ζώνη συχνοτήτων εντός του φάσματος των ραδιοσυχνοτήτων. Η συχνότητα των κυμάτων είναι ο αριθμός των ταλαντώσεων ανά δευτερόλεπτο. Για παράδειγμα η θαλάσσια VHF RT λειτουργεί στο τμήμα VHF του φάσματος θαλάσσιων ραδιοσυχνοτήτων που εκτείνεται από τα 156 MHz έως τα 174 MHz.

Rx

Ραδιοδέκτης

SafetyNET

Το SafetyNET είναι ένα σύστημα που στέλνει μηνύματα EGC MSI μέσω στου συστήματος Inmarsat C τα οποία θα ληφθούν από όλα τα σκάφη που είναι συνδεδεμένα στο δορυφόρο ο οποίος εκπέμπει MSI σε εκείνη τη διεθνή NAVAREA/METAREA.


Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Next)
  ALL