ΛεξικόGlossary

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Next)
  ALL

SAR

Έρευνα και Διάσωση - Η SAR είναι μια επιχείρηση που αποτελείται από υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, συχνά καλά εκπαιδευμένους εθελοντές, για την εύρεση κάποιου που θεωρείται ότι βρίσκεται σε κίνδυνο ή έχει χαθεί κοντά στην ακτή ή μακριά.

SARSAT

Έρευνα και Διάσωση με τη Βοήθεια Δορυφόρου

SART

Αναμεταδότης Ραντάρ Έρευνας και Διάσωσης - Είναι μια φορητή συσκευή που χρησιμοποιείται ως συμπληρωματικό σύστημα εκπομπής κινδύνου. Επιτρέπει στα πλοία, αεροπλάνα ή ελικόπτερα της περιοχής να εντοπίζουν εύκολα επιζώντες χρησιμοποιώντας απλά το κατάλληλο σύστημα ραντάρ.

SCC

Το SCC είναι το Κέντρο Ελέγχου Δορυφόρων. Αυτό το κέντρο παρακολουθεί όλους τους δορυφόρους του δικτύου όσον αφορά τη σωστή λειτουργία τους.

SES

Νηόφερτος Επίγειος Σταθμός. Μια συσκευή των πλοίων που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία μέσω Inmarsat

Simplex

Το simplex είναι η μέθοδος επικοινωνίας όπου ο πομπός και ο δέκτης λειτουργούν σε μία (ή στην ίδια) συχνότητα. Στα κάνάλια simplex δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονο εκπομπή και λήψη. Τα κανάλια simplex χρησιμοποιούνται κυρίως για αποστολή σημάτων Κινδύνου, Έκτακτης Ανάγκης, Ασφαλείας και Ρουτίνας και για λειτουργίες λιμανιού, πιλότου και εντός πλοίου.

SMCP

Οι Τυποποιημένες Φράσεις Ναυτικής Επικοινωνίας δημιουργήθηκαν λαμβάνοντας υπόψη την ελάχιστη γνώση αγγλικών και διατυπώθηκσε σε μια απλοποιημένη μορφή ναυτιλιακών αγγλικά. Περιλαμβάνουν φράσεις για χρήση σε καταστάσεις ρουτίνας όπως η αγκυροβόληση καθώς και τυποποιημένες φράσεις και απαντήσεις για χρήση σε επείγουσες καταστάσεις.

SOLAS

Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα - Αυτή η διεθνής σύμβαση είναι η πιο σημαντική συνθήκη για την προστασία της ασφάλειας των εμπορικών πλοίων. Χωρίζει όλα τα σκάφη σε δύο ομάδες: αυτά που ανήκουν στη SOLAS και όσα δεν ανήκουν σε αυτή. Τα σκάφη της SOLAS πρέπει να συμμορφώνονται στις προδιαγραφές μεταφοράς δορυφορικών συσκευών και ασυρμάτου. Σκάφη της SOLAS είναι όλα τα φορτηγά πλοία 300 GRT και άνω και όλα τα επιβατηγά πλοία με κάποιες εξαιρέσεις. Λεπτομερής ορισμός για τα πλοία της SOLAS μπορεί να βρεθεί στον ALRS Τόμο 5. Τα πλοία που δεν ανήκουν στη SOLAS δε χρειάζεται να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές μεταφοράς δορυφορικών συσκευών και ασυρμάτου, αλλά τις χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο γιατί έτσι αυξάνεται περισσότερη η ασφάλεια στη θάλασσα. Κάποιες χώρες έχουν εισάγει τις προδιαγραφές μεταφοράς ασυρμάτων GMDSS στο εγχώριο δίκαιό του που ισχύει για τα σκάφη που δεν ανήκουν στη SOLAS, αλλά φέρουν τη σημαία τους.

SRC

Δίπλωμα Μικρής Εμβέλειας - Όπως ο καθημερινός οδηγός χρειάζεται δίπλωμα για να οδηγήσει αυτοκίνητο έτσι και οι χειριστές θαλάσσιων ασυρμάτων χρειάζονται άδεια. Ο χειριστής ενός συστήματος ασυρμάτου VHF εντός της Θαλάσσιας Περιοχής GMDSS A1 πρέπει να έχει κάποια ελάχιστη πιστοποίηση. Αυτή είναι το SRC του GMDSS.

SSB

Η μονοπλευρική διαμόρφωση (SSB) είναι μία βελτίωση της διαμόρφωσης κατά πλάτος που χρησιμοποιεί πιο αποτελεσματικά το ηλεκτρικό ρεύμα και το εύρος ζώνης.
Η μέθοδος με την οποία εντυπώνεται ο ήχος (πληροφορίες) σε ένα ραδιοσήμα λέγεται διαμόρφωση. Για να διαμορφωθεί ένα ραδιοκύμα πρέπει να του προστεθούν πληροφορίες που μπορεί να ληφθούν σε ένα δέκτη για κάποιο χρήσιμο σκοπό. Είναι μια πολύ αποτελεσματική μέθοδος επικάλυψης της φωνής σας ή άλλων πληροφοριών σε ένα ραδιοκύμα και εκπομπής αυτού του ραδιοκύματος.


Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Next)
  ALL