ΛεξικόGlossary

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Next)
  ALL

DSC

Ψηφιακή Επιλεκτική Κλήση - Η εκπομπή και λήψη σημάτων DSC είναι μία από τις βασικές λειτουργίες τους ασυρμάτου VHF που επιτυγχάνεται με τον ελεγκτή VHF DSC. Τα σήματα DSC χρησιμοποιούνται για την "επικοινωνία με τον κόσμο" και για τη συνέχιση με φωνητική επικοινωνία.

DTE

Ο DTE, Εξοπλισμός Τερματικών Δεδομένων είναι ένα τελικό εργαλείο που μετατρέπει τις πληροφορίες τους χρήστη σε σήματα ή επαναμετατρέπει τα ληφθέντα σήματα.

Duplex

Τα κανάλια duplex συνήθως χρησιμοποιούνται για επικοινωνία ανάμεσα σε σκάφη και CRS και για λειτουργίες λιμανιού και κινήσεις πλοίων. Με τα κανάλια duplex η εκπομή μπορεί να ακουστεί από τον CRS. Ωστόσο όλοι οι σταθμοί πλοίων που ακούνε το ίδιο κανάλι μπορούν να ακούσουν την εκπομπή του CRS.

EGC

Η EGC, ενισχυμένη ομαδική κλήση μεταδίδεται μέσω του συστήματος του Inmarsat C. Τα μηνύματα που εκπέμπονται μέσω αυτού του συστήματος είναι τα μηνύματα FleetNET ή SafetyNET. Τα μηνύματα SafetyNET χρησιμοποιούνται για την εκπομπή MSI σε περιοχές εκτός εμβέλειας των σταθμών NAVTEX εντός της κάλυψης των δορυφόρων Inmarsat.

EPIRB

Θεσιδεικτικός Φάρος Έκτακτης Ανάγκης - Χρησιμοποιείται σαν σύστημα ένδειξης κινδύνου που υποδηλώνει στις αρχές SAR την ταυτότητα και τη θέση ενός ατόμου ή σκάφους που βρίσκεται σε σοβαρό και επικείμενο κίνδυνο και χρειάζεται άμεση βοήθεια.

FEC

Προώθηση Διόρθωσης Λάθους, μια ρύθμιση του τέλεξ που χρησιμοποιείται για να στέλνει κυρίως μηνύματα προτεραιότητας (κινδύνου, έκτακτης ασφάλειας ή ασφαλείας) από έναν πομπό σε πολλούς δέκτες.

FleetNET

Τα FleetNET είναι μηνύματα που απευθύνονται σε μια συγκεκριμένη ομάδα κινητών σταθμών, όπως όλα τα πλοία μιας εταιρείας ή όλα τα πλοία μιας χώρας (που έχουν την ίδια εθνικότητα) και τα οποία αποστέλονται μέσω στου συστήματος EGC του Inmarsat C.

GMDSS

Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Σύστημα Κινδύνου και Ασφάλειας - Το GMDSS είναι σημαντικό κομμάτι της σύμβασης SOLAS (Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα) του ΙΜΟ (Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός). Είναι μια σειρά διεθνώς συμφωνημένων διαδικασιών ασφαλείας, εξοπλισμών και πρωτοκόλλων επικινωνίας που χρησιμοποιούνται για την αύξηση της ασφάλειας και για τη διευκόλυνση της διάσωσης πλοίων που κινδυνεύουν.


GPS

Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού - Χρησιμοποιώντας μια σειρά τουλάχιστον 24 δορυφόρων μέσης γήινης τροχιάς που εκπέμπουν ακριβή σήματα ραδιοκυμάτων, το σύστημα επιτρέπει σε ένα δέκτη GPS να προσδιορίζει τη θέση, την ταχύτητα, την κατεύθυνση και την ώρα. Οι δέκτες GPS υπάρχουν επίσης και σε πλοία ως μέρος του εξοπλισμού πλεύσης και σε κάποια μοντέλα EPIRB. Συνήθως συνδέονται με τις συσκευές ασύρματης επικοινωνίας DSC, π.χ. τον ασύρματο VHF.

GT

Ολική Χωρητικότητα - Υποδεικνύει το συνολικό όγκο του σκάφους με κάποιες εξαιρέσεις μη χρηστικών χώρων όπως οι καμπίνες του πληρώματος. 1 GRT ισούται με 2,83 m³.Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Next)
  ALL