ΛεξικόGlossary

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  (Next)
  ALL

ALRS

Η σειρά δημοσιεύσεων ALRS του Υδρογραφικού Γραφείου του Ηνωμένου Βασιλείου (6 τόμοι) είναι μια συμπυκνωμένη πηγή πληροφοριών που καλύπτει όλες τις πτυχές των ναυτικών επικοινωνιών.

ALRS Volume 5

Ο Κατάλογος Ραδιοσημάτων Αγγλικου Ναυαρχείου Τόμος 5 είναι μια έκδοση του Γραφείου Υδρογραφίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Περιέχει πολλές ενημερωμένες και καλά δομημένες πληροφορίες για το GMDSS:
  • Παγκόσμιες προϋποθέσεις επικοινωνίας για κίνδυνο, έρευνες και διασώσεις,
  • Ο μόνος κατάλογος συμμόρφωσης της SOLAS για το GMDSS στην αγγλική γλώσσα,
  • Εγχρωμα διαγράμματα που απεικονίζουν την εμβέλεια της παγκόσμιας λειτουργικής DSC.
  • Σημαντικές πληροφορίες για τους μαθητές του GMDSS,
  • Ενημερώνεται εύκολα με εβδομαδιαίες ανακοινώσεις του Αγγλικού Ναυαρχείου,
  • Αναθεωρείται μία φορά το χρόνο.

AOR-E

Η AOR-E είναι η Ανατολική Ωκεάνια Περιοχή του Ατλαντικού. Αυτή η περιοχή είναι μία από τις τέσσερις περιοχές κάλυψης των δορυφόρων Inmarsat.

AOR-W

Η AOR-W είναι η Δυτική Ωκεάνια Περιοχή του Ατλαντικού. Αυτή η περιοχή είναι μία από τις τέσσερις περιοχές κάλυψης των δορυφόρων Inmarsat.

ARQ

Αυτόματη Αίτηση Επανάληψης, τρόπος λειτουργίας του τέλεξ για την αποστολή μηνυμάτων ρουτίνας από έναν πομπό σε ένα δέκτη.

CER

CER (Ρυθμός/ Αναλογία Λάθος Χαρακτήρων): Το CER, μια ένδειξη των ιδιοτύπων της λήψης ενός ραδιοσήματος μπορεί να προστεθεί και στο μήνυμα NAVTEX. Συνήθως προστίθεται σαν κείμενο στη γραμμή πρινα από την ένδειξη ZCZC.


CES

CES σημαίνει Παράκτιος Επίγειος Σταθμός που λειτουργεί μέσα στο δίκτυο του Inmarsat παρέχοντας τη σύνδεση ανάμεσα στους κινητούς χρήστες τους Inmarsat με άλλους κινητούς χρήστες ή με το επίδειο δίκτυο επικοινωνιών. Αυτοί οι σταθμοί λέγονται LES που σημαίνει Επίγειο Σταθμοί.

CG

Ακτοφυλακή - Η ακτοφυλακή είναι μια εθνική αρχή υπεύθυνη για διάφορες υπηρεσίες στη θάλασσα. Η αρχή όμως έχει διαφορετικές ευθύνες σε κάθε χώρα. Στις περισσότερες χώρες ασχολείται με τη SAR (π.χ. στην Αγγλία).

COSPAS

Διαστημικό Σύστημα για την Έρευνα Σκαφών που Κινδυνεύουν

CRS

Παράκτιος Ραδιοσταθμός - Είναι θαλάσσιοι ραδιοσταθμοί που βρίσκονται στην ακτή και οι οποίοι παρακολουθούν τις ραδιοσυχνότητες κινδύνου, συντονίζουν την κίνηση στους ασυρμάτους και αναμεταδίδουν μηνύματα από πλοίο σε πλοίο ή από πλοίο στην ξηρά. Κάποιοι CRS ανήκουν στην κατηγορία των MRCC ή των MRSC ή των CRS NAVTEX.

DSC

Ψηφιακή Επιλεκτική Κλήση - Η εκπομπή και λήψη σημάτων DSC είναι μία από τις βασικές λειτουργίες τους ασυρμάτου VHF που επιτυγχάνεται με τον ελεγκτή VHF DSC. Τα σήματα DSC χρησιμοποιούνται για την "επικοινωνία με τον κόσμο" και για τη συνέχιση με φωνητική επικοινωνία.

DTE

Ο DTE, Εξοπλισμός Τερματικών Δεδομένων είναι ένα τελικό εργαλείο που μετατρέπει τις πληροφορίες τους χρήστη σε σήματα ή επαναμετατρέπει τα ληφθέντα σήματα.

Duplex

Τα κανάλια duplex συνήθως χρησιμοποιούνται για επικοινωνία ανάμεσα σε σκάφη και CRS και για λειτουργίες λιμανιού και κινήσεις πλοίων. Με τα κανάλια duplex η εκπομή μπορεί να ακουστεί από τον CRS. Ωστόσο όλοι οι σταθμοί πλοίων που ακούνε το ίδιο κανάλι μπορούν να ακούσουν την εκπομπή του CRS.

EGC

Η EGC, ενισχυμένη ομαδική κλήση μεταδίδεται μέσω του συστήματος του Inmarsat C. Τα μηνύματα που εκπέμπονται μέσω αυτού του συστήματος είναι τα μηνύματα FleetNET ή SafetyNET. Τα μηνύματα SafetyNET χρησιμοποιούνται για την εκπομπή MSI σε περιοχές εκτός εμβέλειας των σταθμών NAVTEX εντός της κάλυψης των δορυφόρων Inmarsat.

EPIRB

Θεσιδεικτικός Φάρος Έκτακτης Ανάγκης - Χρησιμοποιείται σαν σύστημα ένδειξης κινδύνου που υποδηλώνει στις αρχές SAR την ταυτότητα και τη θέση ενός ατόμου ή σκάφους που βρίσκεται σε σοβαρό και επικείμενο κίνδυνο και χρειάζεται άμεση βοήθεια.

FEC

Προώθηση Διόρθωσης Λάθους, μια ρύθμιση του τέλεξ που χρησιμοποιείται για να στέλνει κυρίως μηνύματα προτεραιότητας (κινδύνου, έκτακτης ασφάλειας ή ασφαλείας) από έναν πομπό σε πολλούς δέκτες.

FleetNET

Τα FleetNET είναι μηνύματα που απευθύνονται σε μια συγκεκριμένη ομάδα κινητών σταθμών, όπως όλα τα πλοία μιας εταιρείας ή όλα τα πλοία μιας χώρας (που έχουν την ίδια εθνικότητα) και τα οποία αποστέλονται μέσω στου συστήματος EGC του Inmarsat C.

GMDSS

Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Σύστημα Κινδύνου και Ασφάλειας - Το GMDSS είναι σημαντικό κομμάτι της σύμβασης SOLAS (Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα) του ΙΜΟ (Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός). Είναι μια σειρά διεθνώς συμφωνημένων διαδικασιών ασφαλείας, εξοπλισμών και πρωτοκόλλων επικινωνίας που χρησιμοποιούνται για την αύξηση της ασφάλειας και για τη διευκόλυνση της διάσωσης πλοίων που κινδυνεύουν.


GPS

Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού - Χρησιμοποιώντας μια σειρά τουλάχιστον 24 δορυφόρων μέσης γήινης τροχιάς που εκπέμπουν ακριβή σήματα ραδιοκυμάτων, το σύστημα επιτρέπει σε ένα δέκτη GPS να προσδιορίζει τη θέση, την ταχύτητα, την κατεύθυνση και την ώρα. Οι δέκτες GPS υπάρχουν επίσης και σε πλοία ως μέρος του εξοπλισμού πλεύσης και σε κάποια μοντέλα EPIRB. Συνήθως συνδέονται με τις συσκευές ασύρματης επικοινωνίας DSC, π.χ. τον ασύρματο VHF.

GT

Ολική Χωρητικότητα - Υποδεικνύει το συνολικό όγκο του σκάφους με κάποιες εξαιρέσεις μη χρηστικών χώρων όπως οι καμπίνες του πληρώματος. 1 GRT ισούται με 2,83 m³.


HF

Υψηλή Συχνότητα - ίδια σημασία με το μακρύ κύμα (LW). Ζώνες συχνοτήτων από 3 έως 30 MHz. Για σήματα κινδύνου στις Θαλάσσιες Περιοχές Α3 και Α4 πρέπει να χρησιμοποιούνται οι HF.


HRU

Υδροστατικός Μηχανισμός Ελευθέρωσης - Είναι μια συσκευή που ελευθερώνει αυτόματα τον EPIRB όταν φτάσει σε βάθος 4-5 μέτρων.

I/O connector

Ο συνδετήρας I/O που χρησιμοποιείται από έναν υπολογιστή ανταλλάσσει πληρφορίες με τον εξωτερικό κόσμου π.χ. πληροφορίες θέσης από GPS.

IMO

Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός - Ο ΙΜΟ είναι η πηγή σχεδόν 60 νομικών οργάνων που ορίζουν τη νομοθετική εξέλιξη των κρατών μελών τους για να βελτιωθεί η ασφάλεια στη θάλασσα, να διευκολυνθεί το εμπόριο των ναυτικών κρατών και να προστατευτεί το θαλάσσιο περιβάλλον. Γνωστότερη είναι η Διεθνής Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS).

INMARSAT

Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλιακών Δορυφόρων - Ο Inmarsat προσφέρει υπηρεσίες τηλεφωνίας και δεδομένων σε χρήστες παγκοσμίως μέσω ειδικών τερματικών. Ένα τερματικό Inmarsat συνδέεται με το δορυφόρο και επικοινωνεί με τους επίγειους σταθμούς μέσω του δορυφόρου. Προσφέρει αξιόπιστες υπηρεσίες επικοινωνίας σε πολλές κυβερνήσεις, υπηρεσίες βοήθειας, πρακτορεία ειδήσεων και επιχειρήσεις που θέλουν να επικοινωνούν με απομακρυσμένες περιοχές ή όπου δεν υπάρχει αξιόπιστο επίγειο δίκτυο. Εκτός από τις εμπορικές υπηρεσίες του ο Inmarsat προσφέρει υπηρεσίες GMDSS στα πλοία χωρίς χρέωση, σαν δημόσια υπηρεσία.

IOR

Η IOR είναι η Ωκεάνια Περιοχή του Ινδικού. Αυτή η περιοχή είναι μία από τις τέσσερις περιοχές κάλυψης των δορυφόρων Inmarsat.

ITU

Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών - η αρχή του ΟΗΕ για θέματα πληροφοριών και επικοινωνίας.

ITU List of Coast Stations and Special Services (List-IV)

Η Λίστα Παράκτιων Σταθμών και Σταθμών Ειδικών Υπηρεσιών της ITU (Λίστα IV): Χρεώσεις και Φόροι. Χαρκατηριστικά των σταθμών που συμμετέχουν στο GMDSS: MF, HF και VHF Ψηφιακή Επιλεκτική Κλήση. Παράκτιοι Επίγειο Σταθμοί, Σταθμοί που εκπέμπουν Πληροφορίες Ναυτιλιακής Ασφάλειας (MSI), μεταξύ των οποίων και αυτή που υπάγονται στη NAVTEX. Σήμα κλήσης. Αριιμός επιλεκτικής κλήσης και MMSI. Ώρες λειτουργίας. Συχνότητες σε χρήση, είδος και τάξεις εκπομπών, λίστες με ώρες κυκλοφορίας και παρακολούθησης, κλπ. Χαρακτηριστικά των σταθμών που χρησιμοποιούνται για ναυτική ραδιοπλοήγηση για χρήση από πλοία και από άλλους σταθμούς. Πληροφορίες που παρέχονται: Εύρεση πορείας και σταθμοί ρύθμισης DF. Ραδιοφάροι και σταθμοί με φάρους ραντάρ.
Σταθμοί που εκπέμπουν την ώρα και κλασικές συχνότητες. Σταθμοί που εκπέμπουν Ursigram (δελτία τύπου για τις ηλιακές δραστηριότητες και την ιονόσφαιρα). Σταθμοί που μεταδίδουν τακτικά μετεωρολογικά δελτία και ενημερώσεις στους ναυτικούς. Σταθμοί που μεταδίδουν ιατρικές συμβουλές.

LES

LES σημαίνει Επίγειος Σταθμός που λειτουργεί εντός του δικτύου του Inmarsat προσφέροντας σύνδεση μεταξύ των κινητών χρηστών του Inmarsat με άλλους χρήστες ή με το επίγειο δίκτυο επικοινωνιών. Αυτοί οι σταθμοί λέγονται επίσης CES που σημαίνει Παράκτιοι Επίγειοι Σταθμοί.

LRC

Δίπλωμα Μεγάλης Εμβέλειας. Όπως οι οδηγοί χρειάζονται δίπλωμα για να οδηγήσουν ένα αυτοκίνητο, οι χειριστές θαλάσσιων ασυρμάτων χρειάζονται επίσης ένα δίπλωμα. Οι χειριστές ασυρμάτων σε σκάφη αναψυχής ή εμπορικά που δεν υπόκεινται στους κανονισμούς της σύμβασης SOLAS και διαθέτουν συστήματα επικοινωνιας μεγάλης εμβέλειας Ιασύρματο MF/HF) ή δορυφορικά συστήματα πρέπει να πιστοποιούνται ώς προς ένα ελάχιστο πρότυπο. Αυτό είναι το GMDSS LRC (Δίπλωμα Μεγάλης Εμβέλειας).

LT

Τοπική Ώρα - Μια ζώνη ώρα είναι μια περιοχή της γης που έχει υιοθετήσει την ίδια κλασική ώρα που συνήθως αναφέρεται ως τοπική ώρα. Οι γειτονικές ζώνες ώρες έχουν διαφορά μιας ώρας και συμβατικά υπολογίζουν την τοπική ώρα τους από την UTC.

LUF

Η Ελάχιστη Χρησιμοποιούμενη Συχνότητα ορίζεται ως η συχνότητα κάτω από την οποία το σήμα πέφτει κάτω από την ελέχιστη ισχύ που χρειάζεται για μια ικανοποιητική λήψη.

LUT

Τοπικό τερματικό Χρήστη - Οι επίγειοι σταθμοί LEOLUT και GEOLUT λαμβάνουν και επεξεργάζονται σήματα κινδύνου από EPIRB που αναμεταδίδουν πληροφορίες κινδύνου στα 406 MHz οι οποίες αποτελούνται από την ταυτότητα των θυμάτων, τη θέση και την ώρα UTC ως προς το MCC.

MCC

Κέντρα Ελέγχου Επιχειρήσεων - Κύριος σκοπός και λειτουργία τους είναι να αναμεταδίδουν τα Σήματα Κινδύνου των EPIRB στο κατάλληλο MRCC που συντονίζει την ανάπτυξη των μονάδων SAR στην περιοχή SAR όπου βρίσκονται τα θύματα.

MES

Κινητός Επίγειος Σταθμός - Το γενικό όνομα που χρησιμοποιείται για να περιγραφεί ένα τερματικό εγκεκριμένο από τον Inmarsat που μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο και χρησιμοποιείται και στις ναυτικές και στις επίγειες επικοινωνίες

METAREA

Ο κόσμος χωρίζεται σε 16 (συν τις 5 πολικές - δε λειτουργούν ακόμα) μετεωρολογικές περιοχές. Αυτές είναι θαλάσσιες περιοχές με ίδια εξωτερικά σύνορα με τις NAVAREA, για τις οποίες συγκεκριμένα κράτη είναι υπεύθυνα για το συντονισμό της παροχής μετεωρολογικών πληροφοριών. Οι METAREA συνήθως χωρίζονται σε θαλάσσιες περιοχές για την εκπομπή καιρικών προβλέψεων μέσω EGC, NAVTEX ή φωνητικών μηνυμάτων μέσω VHF, MF ή HF.


MF

Μεσαία συχνότητα - ίδιο με το μεσαίο κύμα (MW). Ζώνες συχνοτήτων από τα 300 έως τα 3.000 kHz. Για τα σήματα κινδύνου στη Θαλάσσια Περιοχή Α2 πρέπει να χρησιμοποιούνταοι οι MF.

MF/HF DSC radio

Είναι ένα σύστημα εκπομπής και λήψης που επιτρέπει στο χειριστή ή να στείλει η να λάβει πληροφορίες στις ναυτικές ζώνες συχνοτήτων MF (Μεσαία Συχνότητα) και HF (Υψηλή Συχνότητα) και μόνο μέσω DSC (Ψηφιακή Επιλεκτική Κλήση).

MF/HF RT radio

Είναι ένα σύστημα εκπομπής και λήψης που επιτρέπει στο χειριστή να στείλει ή να λάβει πληροφορίες στις ναυτικές ζώνες συχνοτήτων MF (Μεσαία Συχνότητα) και HF (Υψηλή Συχνότητα).


MMSI

Ταυτότητα Ναυτιλιακής Κινητής Υπηρεσίας - η MMSI είναι ένας μοναδικός εννιαψήφιος αριθμός και δρα όπως ακριβώς ο τηλςφωνικός αριθμός. Η MMSI επιτρέπει στο χειριστή του ασυρμάτου να πραγματοποιεί αυτόματες κλήσεις μέσω του ασυρμάτου VHF DSC και είναι η ταυτότητα που μεταδίδεται αυτόματα με τις κλήσεις DSC. Αυτοί οι αριθμοί MMSI εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας νηολόγησης του σκάφους και παραπέμπουν σε μια βάση δεδομένων για το σκάφος, τους ιδιοκτήτες του κ.ο.κ.

MRCC

Κέντρο Συντονισμού και Θαλάσσιας Διάσωσης - Όλες οι ενέργειες SAR οργανώνονται από τα MRCC και τα MRSC εντός των συγκεκριμένων θαλάσσιων περιοχών πλεύσης που πλαισιώνουν τις ακτογραμμές τους.

MRSC

Υποκέντρα Συντονισμού Θαλάσσιας Διάσωσης - Όλες οι ενέργειες SAR οργανώνονται από τα MRCC και τα MRSC εντός των συγκεκριμένων θαλάσσιων περιοχών πλεύσης που πλαισιώνουν τις ακτογραμμές τους.

MSI

Πληροφορία Ναυτικής Ασφάλειας - Πληροφορίες πλεύσης και καιρού και άλλες εκπομπές σχετικές με έκτακτες ανάγκες και ασφάλεια προς τα πλοία.

MUF

Η Μέγιστη Χρησιμοποιούμενη Συχνότητα είναι η συχνότητα στην οποία αρχίζει να χαλάει ο ασύρματος. Ο τύπος υπολογισμού της είναι: MUF=f0/cos α, όπου:
h= το ύψος του στρώματος
f0= η πυκνότητα του στρώματος
α= γωνία tg ((d/2)/h)

NAVAREA

Περιοχή Πλεύσης - Σύμφωνα με την WWNWS οι παγκόσμιοι ωκεανοί χωρίζονται σε 16 γεωγραφικές περιοχές που λέγονται NAVAREA και οι οποίες αναγνωρίζονται με ρωμαϊκούς αριθμούς και αποτελούνται από CRS NAVTEX που αναγνωρίζονται από ένα γράμμα του λατινικού αλφαβήτου από το Α έως το Ζ.

NAVTEX

Τηλεγραφία Στενής Ζώνης με Απευθείας Εκτύπωση - Είναι ένα σύστημα μετάδοσης MSI στη Θαλάσσια Περιοχή Α1 και Α2.

NBDP

Τηλεγραφία Στενής Ζώνης Άμεσης Εκτύπωσης

NCS

Σταθμός Συντονισμού Δικτύου. Είναι ένας επίγειος σταθμός εντός των Ωκεάνιων Περιοχών του Inmarsat που είναι υπεύθυνος για τη σωστή επικοινωνία. Αυτός ο σταθμός μεταβιβάζει τους χρήστες κινητών συστημάτων και τους Επίγειος Σταθμούς στο σωστό κανάλι.

NM

Ναυτικό Μίλι - Το ναυτικό ή θαλάσσιο μίλι είναι μονάδα μέτρησης μήκους. Αντιστοιχεί περίπου σε μία μοίρα γεωγραφικού πλάτους σε κάθε μεσημβρινό. Ο ορισμός του διεθνούς προτύπου είναι: 1 NM = 1.852 μέτρα ακριβώς.

NOC

Κέντρο Επιχειρήσεων Δικτύου. Αυτό το κέντρο παρακολουθεί όλο το δίκτυο σε σχέση με την επικοινωνία.

OTF

Η Βέλτιση Συχνότητα Λειτουργίας είναι συνήθως η πιο αποτελεσματική συχνότητα για την ιονοσφαιρική αντανάκλαση των ραδιοκυμάτων μεταξύ δύο συγκεκριμένων σημείων της Γης. Συνήθως θεωρείται ότι είναι το 85% της MUF.

POR

Η POR είναι η Ωκεάνια Περιοχή του Ειρηνικού. Αυτή η περιοχή είναι μία από τις τέσσερις περιοχές κάλυψης του Inmarsat.

PSA

Σημείο Ενεργοποίησης Υπηρεσίας. Το PSA είναι μια οντότητα που έχει κλείσει συμφωνία με τον Inmarsat για την ενεργοποίηση και συντήρηση των αρχείων και των λογαρισμών των τερματικών Inmarsat. Σε μερικές περιπτώσεις ένα PSA μπορεί να είναι μια μονοαπευθυντική θυρίδα για την ενεργοποίηση υπηρεσιών, την παροχή τερματικών και την εξυπηρέτηση των πελατών.

PTT

Ο Πιεστικός Διακόπτης Ομιλίας (PTT) ή “PRESSEL” συνήθως υπάρχει στη μια πλευρά του μικροφώνου ή στη μέση της λαβής του τηλεφωνικού ακουστικού στις συσκευές θαλάσσιων ασυρμάτων. Για να λειτουργήσει σωστά πρέπει να τον πιέσετε για να αλλάξει ο ασύρματος από λειτουργία λήψης σε λειτουργία εκπομπής και να τον αφήσετε για να επανέλθει σε λειτουργία λήψης.

R/T

Ραδιοτηλεφωνία.
Φωνητική επικοινωνία.

RCC

Κέντρο Διάσωσης και Συντονισμού. Είναι ένα κέντρο που χρησιμοποιείται για το συντονισμό όλων των επιχειρήσεων SAR εντός συγκεκριμένων περιοχών. Όταν ένα RCC δραστηριόποιείται μόνο για τις ναυτικές Έρευνες και Διασώσεις λέγεται MRCC.

Receiver

Ο δέκτης είναι μια συσκευή, όπως ένα μέρος του ασυρμάτου, της τηλεόρασης ή του τηλεφώνουν, που λαμβάνει εισερχόμενα ραδιοκύματα και τα μετατρέπει σε αντιληπτές μορφές, όπως ήχο ή φως.

RT

Ραδιοτηλεφωνία - Η ραδιοεπικοινωνία που λέγεται RT χρησιμοποιεί έναν Tx (ραδιοπομπό) για να στείλει ραδιοκύματα συγκεκριμένης συχνότητας και έναν Rx (ραδιοδέκτη) για να λάβει ραδιοκύματα στην ίδια συχνότητα. Τα ραδιοκύματα αποτελούνται από ηλεκτρομαγνητική ενέργεια σε συγκεκριμένη ζώνη συχνοτήτων εντός του φάσματος των ραδιοσυχνοτήτων. Η συχνότητα των κυμάτων είναι ο αριθμός των ταλαντώσεων ανά δευτερόλεπτο. Για παράδειγμα η θαλάσσια VHF RT λειτουργεί στο τμήμα VHF του φάσματος θαλάσσιων ραδιοσυχνοτήτων που εκτείνεται από τα 156 MHz έως τα 174 MHz.

Rx

Ραδιοδέκτης

SafetyNET

Το SafetyNET είναι ένα σύστημα που στέλνει μηνύματα EGC MSI μέσω στου συστήματος Inmarsat C τα οποία θα ληφθούν από όλα τα σκάφη που είναι συνδεδεμένα στο δορυφόρο ο οποίος εκπέμπει MSI σε εκείνη τη διεθνή NAVAREA/METAREA.

SAR

Έρευνα και Διάσωση - Η SAR είναι μια επιχείρηση που αποτελείται από υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, συχνά καλά εκπαιδευμένους εθελοντές, για την εύρεση κάποιου που θεωρείται ότι βρίσκεται σε κίνδυνο ή έχει χαθεί κοντά στην ακτή ή μακριά.

SARSAT

Έρευνα και Διάσωση με τη Βοήθεια Δορυφόρου

SART

Αναμεταδότης Ραντάρ Έρευνας και Διάσωσης - Είναι μια φορητή συσκευή που χρησιμοποιείται ως συμπληρωματικό σύστημα εκπομπής κινδύνου. Επιτρέπει στα πλοία, αεροπλάνα ή ελικόπτερα της περιοχής να εντοπίζουν εύκολα επιζώντες χρησιμοποιώντας απλά το κατάλληλο σύστημα ραντάρ.

SCC

Το SCC είναι το Κέντρο Ελέγχου Δορυφόρων. Αυτό το κέντρο παρακολουθεί όλους τους δορυφόρους του δικτύου όσον αφορά τη σωστή λειτουργία τους.

SES

Νηόφερτος Επίγειος Σταθμός. Μια συσκευή των πλοίων που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία μέσω Inmarsat

Simplex

Το simplex είναι η μέθοδος επικοινωνίας όπου ο πομπός και ο δέκτης λειτουργούν σε μία (ή στην ίδια) συχνότητα. Στα κάνάλια simplex δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονο εκπομπή και λήψη. Τα κανάλια simplex χρησιμοποιούνται κυρίως για αποστολή σημάτων Κινδύνου, Έκτακτης Ανάγκης, Ασφαλείας και Ρουτίνας και για λειτουργίες λιμανιού, πιλότου και εντός πλοίου.

SMCP

Οι Τυποποιημένες Φράσεις Ναυτικής Επικοινωνίας δημιουργήθηκαν λαμβάνοντας υπόψη την ελάχιστη γνώση αγγλικών και διατυπώθηκσε σε μια απλοποιημένη μορφή ναυτιλιακών αγγλικά. Περιλαμβάνουν φράσεις για χρήση σε καταστάσεις ρουτίνας όπως η αγκυροβόληση καθώς και τυποποιημένες φράσεις και απαντήσεις για χρήση σε επείγουσες καταστάσεις.

SOLAS

Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα - Αυτή η διεθνής σύμβαση είναι η πιο σημαντική συνθήκη για την προστασία της ασφάλειας των εμπορικών πλοίων. Χωρίζει όλα τα σκάφη σε δύο ομάδες: αυτά που ανήκουν στη SOLAS και όσα δεν ανήκουν σε αυτή. Τα σκάφη της SOLAS πρέπει να συμμορφώνονται στις προδιαγραφές μεταφοράς δορυφορικών συσκευών και ασυρμάτου. Σκάφη της SOLAS είναι όλα τα φορτηγά πλοία 300 GRT και άνω και όλα τα επιβατηγά πλοία με κάποιες εξαιρέσεις. Λεπτομερής ορισμός για τα πλοία της SOLAS μπορεί να βρεθεί στον ALRS Τόμο 5. Τα πλοία που δεν ανήκουν στη SOLAS δε χρειάζεται να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές μεταφοράς δορυφορικών συσκευών και ασυρμάτου, αλλά τις χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο γιατί έτσι αυξάνεται περισσότερη η ασφάλεια στη θάλασσα. Κάποιες χώρες έχουν εισάγει τις προδιαγραφές μεταφοράς ασυρμάτων GMDSS στο εγχώριο δίκαιό του που ισχύει για τα σκάφη που δεν ανήκουν στη SOLAS, αλλά φέρουν τη σημαία τους.

SRC

Δίπλωμα Μικρής Εμβέλειας - Όπως ο καθημερινός οδηγός χρειάζεται δίπλωμα για να οδηγήσει αυτοκίνητο έτσι και οι χειριστές θαλάσσιων ασυρμάτων χρειάζονται άδεια. Ο χειριστής ενός συστήματος ασυρμάτου VHF εντός της Θαλάσσιας Περιοχής GMDSS A1 πρέπει να έχει κάποια ελάχιστη πιστοποίηση. Αυτή είναι το SRC του GMDSS.

SSB

Η μονοπλευρική διαμόρφωση (SSB) είναι μία βελτίωση της διαμόρφωσης κατά πλάτος που χρησιμοποιεί πιο αποτελεσματικά το ηλεκτρικό ρεύμα και το εύρος ζώνης.
Η μέθοδος με την οποία εντυπώνεται ο ήχος (πληροφορίες) σε ένα ραδιοσήμα λέγεται διαμόρφωση. Για να διαμορφωθεί ένα ραδιοκύμα πρέπει να του προστεθούν πληροφορίες που μπορεί να ληφθούν σε ένα δέκτη για κάποιο χρήσιμο σκοπό. Είναι μια πολύ αποτελεσματική μέθοδος επικάλυψης της φωνής σας ή άλλων πληροφοριών σε ένα ραδιοκύμα και εκπομπής αυτού του ραδιοκύματος.

Tx

Ραδιοπομπός

UTC

Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα - Είναι ένα πρότυπο ατομικής ώρας μεγάλης ακρίβειας. Οι χρονικές ζώνες σε όλο τον κόσμο εκφράζονται σαν θετικά ή αρνητικά αθροίσματα της UTC. Η τοπική ώρα είναι UTC συν τον αριθμό της ζώνης ώρας της περιοχής (συνήθως +1) για την εξοικονόμηση ηλιακού φωτός.

VHF

Πολύ Υψηλή Συχνότητα. Μια ζώνη συχνοτήτων που εκτείνεται μεταξύ των 156 και 174 MHz και περιλαμβάνει 57 ξεχωριστά VHF CH (κανάλια).

VHF CH

Κανάλι VHF - Το εύρος θαλάσσιων συχνοτήτων για τη ραδιοεπικοινωνία VHF, που εκτείνεται από τα 156 MHz έως τα 174 MHz, περιλαμβάνει 57 ξεχωριστά VHF CH (κανάλια) που αριθμούνται διαδοχικά από το VHF CH 1 έως το VHF CH 28 και αό το VHF CH 60 έως VHF CH 88.

VHF DSC radio

Ασύρματος VHF DSC: Είναι ένα σύστημα εκπομπής και λήψης που επιτρέπει στο χειριστή να στέλνει ή να λαμβάνει πληροφορίες στις ναυτικές ζώνες συχνοτήτων VHF (Πολύ Υψηλή Συχνότητα) μόνο μέσω της DSC (Ψηφιακή Επιλεκτική Κλήση).

VHF radio

Είναι ένα σύστημα εκπομπής και λήψης που επιτρέπει στο χειριστή να στέλνει ή να λαμβάνει πληροφορίες στις ναυτικές ζώνες συχνοτήτων VHF (Πολύ Υψηλή Συχνότητα)

VHF RT radio

Είναι ένα σύστημα εκπομπής και λήψης που επιτρέπει στο χειριστή να στέλνει ή να λαμβάνει πληροφορίες στις ναυτικές ζώνες συχνοτήτων VHF (Πολύ Υψηλή Συχνότητα) μόνο φωνητικά.

WWNWS

Παγκόσμια Υπηρεσία Προειδοποιήσεων Πλεύσης - Είναι μια συντονισμένη παγκόσμια υπηρεσία για τη διάδοση προειδοποιήσεων πλεύσης. Στη Θαλάσσια Περιοχή GMDSS A1 και A2 εκπέμπονται μέσω του συστήματος NAVTEX και εκτός αυτών των συγκεκριμένων περιοχών από το σύστημα SafetyNET.


Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  (Next)
  ALL