ΛεξικόGlossary

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

CER

CER (Ρυθμός/ Αναλογία Λάθος Χαρακτήρων): Το CER, μια ένδειξη των ιδιοτύπων της λήψης ενός ραδιοσήματος μπορεί να προστεθεί και στο μήνυμα NAVTEX. Συνήθως προστίθεται σαν κείμενο στη γραμμή πρινα από την ένδειξη ZCZC.


CES

CES σημαίνει Παράκτιος Επίγειος Σταθμός που λειτουργεί μέσα στο δίκτυο του Inmarsat παρέχοντας τη σύνδεση ανάμεσα στους κινητούς χρήστες τους Inmarsat με άλλους κινητούς χρήστες ή με το επίδειο δίκτυο επικοινωνιών. Αυτοί οι σταθμοί λέγονται LES που σημαίνει Επίγειο Σταθμοί.

CG

Ακτοφυλακή - Η ακτοφυλακή είναι μια εθνική αρχή υπεύθυνη για διάφορες υπηρεσίες στη θάλασσα. Η αρχή όμως έχει διαφορετικές ευθύνες σε κάθε χώρα. Στις περισσότερες χώρες ασχολείται με τη SAR (π.χ. στην Αγγλία).

COSPAS

Διαστημικό Σύστημα για την Έρευνα Σκαφών που Κινδυνεύουν

CRS

Παράκτιος Ραδιοσταθμός - Είναι θαλάσσιοι ραδιοσταθμοί που βρίσκονται στην ακτή και οι οποίοι παρακολουθούν τις ραδιοσυχνότητες κινδύνου, συντονίζουν την κίνηση στους ασυρμάτους και αναμεταδίδουν μηνύματα από πλοίο σε πλοίο ή από πλοίο στην ξηρά. Κάποιοι CRS ανήκουν στην κατηγορία των MRCC ή των MRSC ή των CRS NAVTEX.