ΛεξικόGlossary

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

ALRS

Η σειρά δημοσιεύσεων ALRS του Υδρογραφικού Γραφείου του Ηνωμένου Βασιλείου (6 τόμοι) είναι μια συμπυκνωμένη πηγή πληροφοριών που καλύπτει όλες τις πτυχές των ναυτικών επικοινωνιών.

ALRS Volume 5

Ο Κατάλογος Ραδιοσημάτων Αγγλικου Ναυαρχείου Τόμος 5 είναι μια έκδοση του Γραφείου Υδρογραφίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Περιέχει πολλές ενημερωμένες και καλά δομημένες πληροφορίες για το GMDSS:
  • Παγκόσμιες προϋποθέσεις επικοινωνίας για κίνδυνο, έρευνες και διασώσεις,
  • Ο μόνος κατάλογος συμμόρφωσης της SOLAS για το GMDSS στην αγγλική γλώσσα,
  • Εγχρωμα διαγράμματα που απεικονίζουν την εμβέλεια της παγκόσμιας λειτουργικής DSC.
  • Σημαντικές πληροφορίες για τους μαθητές του GMDSS,
  • Ενημερώνεται εύκολα με εβδομαδιαίες ανακοινώσεις του Αγγλικού Ναυαρχείου,
  • Αναθεωρείται μία φορά το χρόνο.

AOR-E

Η AOR-E είναι η Ανατολική Ωκεάνια Περιοχή του Ατλαντικού. Αυτή η περιοχή είναι μία από τις τέσσερις περιοχές κάλυψης των δορυφόρων Inmarsat.

AOR-W

Η AOR-W είναι η Δυτική Ωκεάνια Περιοχή του Ατλαντικού. Αυτή η περιοχή είναι μία από τις τέσσερις περιοχές κάλυψης των δορυφόρων Inmarsat.

ARQ

Αυτόματη Αίτηση Επανάληψης, τρόπος λειτουργίας του τέλεξ για την αποστολή μηνυμάτων ρουτίνας από έναν πομπό σε ένα δέκτη.