Słownik pojęćGlossary

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

VHF

Pasmo częstotliwości radiowych od 156 MHz do 174 MHz podzielone na 57 kanałów radiowych.

VHF CH

Kanał radiowy z pasma VHF (VHF Channel) - morskie pasmo VHF (oznaczane często literą V) obejmuje częstotliwości z przedziału od 156 MHz do 174 MHz, i zawiera 57 kanałów radiowych (VHF CH) ponumerowanych kolejno od 1 do 28, a następnie od 60 do 88.

VHF DSC radio

Radiotelefon VHF jest urządzeniem radiowym, które umożliwia dwukierunkową łączność (nadawanie i odbiór) na częstotliwościach z morskiego pasma VHF (V) tylko za pomocą systemu DSC (Digital Selective Calling).

VHF radio

Radiotelefon VHF z przystawką DSC jest urządzeniem radiowym, które umożliwia dwukierunkową łączność (nadawanie i odbiór) na częstotliwościach z morskiego pasma VHF (V).


VHF RT radio

Radiotelefon VHF jest urządzeniem radiowym, które umożliwia dwukierunkową łączność (nadawanie i odbiór) na częstotliwościach z morskiego pasma VHF (v) tylko za pomocą fonii.