Słownik pojęćGlossary

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  (Next)
  ALL

SafetyNET

SafetyNET jest systemem, który nadaje informacje EGC przez Inmarsat C. Informacje te będą odebrane przez wszystkie zalogowane statki do satelity rozgłaszającego informacje dla obszarów NAVAREA/METAREA.

SAR

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (Search And Rescue) - organizacja, której zadaniem jest:
  • utrzymywanie ciągłej gotowości do przyjmowania i analizowania zawiadomień o zagrożeniu życia oraz wystąpieniu zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu,
  • planowanie, prowadzenie i koordynowanie akcji poszukiwawczych, ratowniczych oraz zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń,
  • utrzymywanie w gotowości sił i środków ratownictwa życia oraz zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu,
  • współdziałanie podczas akcji poszukiwawczych, ratowniczych oraz zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń z innymi jednostkami organizacyjnymi
  • współdziałanie z innymi systemami ratowniczymi funkcjonującymi na obszarze kraju,
  • współdziałanie z odpowiednimi służbami innych państw, w zakresie realizacji zadań statutowych.

SARSAT

(Search and Rescue Satellite-Aided Tracking) system satelitarny przeznaczony do działań poszukiwawczo-ratowniczych rozwinięty przez USA, Kanadę i Francję. Aktualnie wchodzi w skład systemu COSPAS-SARSAT.

SART

Transponder radarowy 9 GHz (Search and Rescue [Radar] Transponder) - pasywne urządzenie przenośne używane jako uzupełniający sposób alarmowania. Jest wzbudzane sygnałem wysyłanym przez morski radar pracujący w paśmie 9 GHz (pasmo X). Umożliwia lokalizację rozbitków na miejscu katastrofy.

SCC

Satellite Control Centre - ośrodek kontrolujący działanie satelitów i całą sieć Inmarsat.

SES

Ship Earth Station - terminal statkowy do komunikacji w systemie Inmarsat

Simplex

Simplex jest metodą komunikacji, gdzie nadawanie i odbiór następują na przemian - nie jest możliwe jednoczesne nadawanie i odbiór. W łączności simplex nadajnik i odbiornik używają jednej częstotliwości. Kanały jednoczęstotliwościowe (simpleksowe) wykorzystywane są w łączności w niebezpieczeństwie, dla zapewnienia bezpieczeństwa i rutynowej oraz zawsze do łączności statek-statek. Do przełączania między trybami pracy służy przycisk PTT.

SMCP

Standard Marine Communication Phrases. SMCP zostały skonstruowane z uwzględnieniem najbardziej podstawowej znajomości języka angielskiego oraz przedstawianie ich w uproszczonej morskiej wersji angielskiego. Zawiera zwroty do stosowania w rutynowych sytuacjach, takich jak miejsca postoju, jak również standardowe zwroty i odpowiedzi do wykorzystania w sytuacjach awaryjnych.


SOLAS

Konwencja o Bezpieczeństwie Życia na Morzu (Safety Of Life At Sea) - została uchwalona w dniu 1 listopada 1974 przez Międzynarodową Konferencję ds. Bezpieczeństwa Życia na Morzu, zwołaną przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO). Obecnie obowiązująca weszła w życie 25 maja 1980 roku. Od tego czasu wielokrotnie zmieniana poprawkami. Dzieli statki na dwie grupy: statki podlegające wymaganiom Konwencji (wszystkie statki pasażerskie i towarowe o pojemności ponad 300 GT) i te, które tym wymaganiom nie podlegają (nie muszą m.in. spełniać wymagań co do obowiązkowego wyposażenia w urządzenia radiowe).


SRC

Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (Short Range Certificate). Osoba odpowiedzialna za obsługę urządzeń GMDSS w obszarze A1 powinna, zgodnie z wymaganiami Konwencji SOLAS, posiadać Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu. Świadectwo to jest potwierdzeniem posiadania wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie obsługi następujących urządzeń:
  • Radiotelefonu VHF z przystawką DSC,
  • Odbiornika NAVTEX,
  • Radiopławy,
  • Transpondera radarowego.


Page:  1  2  (Next)
  ALL