Słownik pojęćGlossary

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

NAVAREA

NAVigational AREA - jeden z 16 obszarów Ogólnoświatowego Systemu Rozgłaszania Ostrzeżeń Nawigacyjnych (WWNWS). Oznaczony jest rzymską cyfrą. Zbieranie i rozgłaszanie ostrzeżeń jest w każdym obszarze koordynowane przez jedno wyznaczone państwo.

NAVTEX

System transmisji Morskich Informacji Bezpieczeństwa (MSI) dla obszaru morskiego A1 i A2.

NBDP

System automatycznej radiotelegrafii dalekopisowej (Narrow Band Direct Printing)

NCS

Naziemna stacja koordynująca w danym regionie Inmarsat odpowiedzialna za procesy komunikacji i przydział kanałów stacjom ruchomym oraz stacjom nabrzeżnym

NM

Mila morska (Nautical Mile) - jednostka długości równa jednej minucie szerokości geograficznej (1 NM = 1852 m).


NOC

Centrum operacyjne systemu monitoruje działanie łączności w całej sieci.