Słownik pojęćGlossary

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  ...  3  4  5  6  7  8
  ALL

SSB

Modulacji SSB (single side band ) jest udoskonalenie modulacji amplitudy i efektywniej wykorzystuje energię i szerokość pasma nadawania. Proces dzięki któremu dźwięk (informacja), jest nakładany na sygnał radiowy nazywany jest modulacją.

Tx

nadajnik radiowy

UTC

Czas Uniwersalny (Coordinated Universal Time) jest wyrażany za pomocą 24-godzinnego zegara. Jest używany w nawigacji lotniczej i morskiej, gdzie jest znany pod swoją wojskową nazwą "Zulu time" ("Zulu" w alfabecie fonetycznym odpowiada literze "z", oznaczającej południk zerowy, czyli długość geograficzną 0, w angielskiej miejscowości Greenwich). W odniesieniu do UTC są ustalane strefy czasowe. Szerokość jednej strefy to 15 stopni długości geograficznej. Strefy czasowe są oznaczone liczbami z przedziału (-12, +12).

VHF

Pasmo częstotliwości radiowych od 156 MHz do 174 MHz podzielone na 57 kanałów radiowych.

VHF CH

Kanał radiowy z pasma VHF (VHF Channel) - morskie pasmo VHF (oznaczane często literą V) obejmuje częstotliwości z przedziału od 156 MHz do 174 MHz, i zawiera 57 kanałów radiowych (VHF CH) ponumerowanych kolejno od 1 do 28, a następnie od 60 do 88.

VHF DSC radio

Radiotelefon VHF jest urządzeniem radiowym, które umożliwia dwukierunkową łączność (nadawanie i odbiór) na częstotliwościach z morskiego pasma VHF (V) tylko za pomocą systemu DSC (Digital Selective Calling).

VHF radio

Radiotelefon VHF z przystawką DSC jest urządzeniem radiowym, które umożliwia dwukierunkową łączność (nadawanie i odbiór) na częstotliwościach z morskiego pasma VHF (V).


VHF RT radio

Radiotelefon VHF jest urządzeniem radiowym, które umożliwia dwukierunkową łączność (nadawanie i odbiór) na częstotliwościach z morskiego pasma VHF (v) tylko za pomocą fonii.

WWNWS

World Wide Navigation Warning Service - Ogólnoświatowy System Rozgłaszania Ostrzeżeń Nawigacyjnych. WWNWS jest skoordynowaną globalną służbą dystrybucji ostrzeżeń nawigacyjnych. Ostrzeżenia te w systemie GMDSS w obszarach morskich A1 oraz A2 są transmitowane poprzez NAVTEX, w obszarze A3 poprzez satelitarny system SafetyNET, a w A4 poprzez radioteleks na falach krótkich.


Page: (Previous)   1  ...  3  4  5  6  7  8
  ALL