Słownik pojęćGlossary

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Next)
  ALL

DSC

Cyfrowe Selektywne Wywołanie (Digital Selective Calling) - jeden z podsystemów systemu GMDSS służący po nadawania i odbioru komunikatów priorytetowych oraz rutynowych w formie cyfrowej. Wywołania DSC są odbierane automatycznie przez statki znajdujące sie w zasiegu transmisji. Przychodzący komunikat wzbudza przystawkę DSC, która za pomocą dźwięku informuje operatora o nowym wywołaniu.

DTE

Urządzenie komunikacyjne po stronie użytkownika, które jest odbiorcą lub nadawcą sygnałów w sieci komputerowej lub realizuje obie te funkcje. DTE do połączenia z siecią korzysta z urządzenia DCE. DTE jest to zwykle terminal lub komputer.

Duplex

Kanał dwuczęstotliwościowy (dupleksowy) używany jest w korespondencji publicznej statek stacja brzegowa oraz przez służby nadzoru ruchu statków. Inne statki nie słyszą transmisji statku do stacji brzegowej. Mogą, natomiast, odebrać komunikat skierowany do nich ze stacji.

EGC

System rozszerzonych wywołań grupowych działający poprzez Inmarsat C. Wiadomości są nadawane w ramach systemu FleetNET lub SafetyNET. System SafetyNet służy do nadawania informacji MSI dla obszarów poza pokryciem systemy NAVTEX będących w zasięgu pokrycia systemu Inmarsat.

EPIRB

Radiopława służąca do lokalizacji miejsca katastrofy (Emergency Position Indicating Radio Beacon) - poprzez satelity systemu COSPAS-SARSAT przekazuje do MRCC identyfikację statku, samolotu lub innej jednostki znajdującej się w niebezpieczeństwie. Satelity znajdujące się na orbitach okołobiegunowych, wykorzystując zjawisko Dopplera, są w stanie określić pozycję radiopławy.

FEC

Tryb pracy radioteleksu używany do nadawania wiadomości alarmowych, pilnych i ostrzeżeń nawigacyjnych adresowanych do wielu odbiorców.

FleetNET

FleetNET jest systemem dostarczania wiadomości dla dedykowanej grupy stacji ruchomych takich jak statki jednego armatora, statki jednej bandery poprzez system EGC działający w Inmarsat C.

GMDSS

Światowy Morski System Łączności w Niebezpieczeństwie i dla zapewnienia Bezpieczeństwa (Global Maritime Distress and Safety System) - jest istotną częścią ustanowionej przez IMO (International Maritime Organisation) Konwencji SOLAS (Safety Of Life At Sea). Zawiera spis wymaganych na statkach urządzeń radiowych oraz opis procedur stosowanych w łączności priorytetowej (w niebezpieczeństwie i dla zapewnienia bezpieczeństwa).

GPS

Globalny system pozycjonowania (Global Positioning System) - wykorzystuje konstelację 24 satelitów krążących na orbitach okołobiegunowych nadających nieprzerwanie sygnał radiowy. Na jego podstawie odbiorniki GPS mogą określić własną pozycję, prędkość oraz czas. Odbiorniki GPS znajdują powszechne zastosowanie na pokładach jednostek morskich, jako część wyposażenia nawigacyjnego. Dla przykładu, niektóre pławy EPIRB posiadają wbudowane odbiorniki GPS, także przystawki DSC powinny być do nich podłączone.

GT

Pojemność Rejestrowa Brutto (Gross Tonnage) - objętość wewnętrznej przestrzeni statku obliczona przez dodanie całkowitej objętości kadłuba i nadbudówek oraz odjęcie od niej pojemności zbiorników balastowych.Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Next)
  ALL